SÖZLÜK

İş Kanunu Sözlüğü Nedir?
Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tüm temel bilgiler aşağıdaki içeriklerle birlikte bu başlık altında listelenmiştir.

Temel açıklamalar
Kanun maddeleri, Yargıtay kararları, Tebliğler, Yönetmelikler…
Videolar
Haberler
Önceden sorulmuş sorular ve cevapları

Nasıl Çalışır?
Kanun ve uygulama açıklamalarına en kolay yoldan ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki liste üzerinde aradığınız konunun baş harfine tıklamak!

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak anılır.

Devamı »

İşyeri hekimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip kişi işyeri hekimi adı ile anılır.

Devamı »

İş güvenliği uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemana iş güvenliği uzmanı adı verilir.

Devamı »

Destek elemanı

Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi destek elemanı olarak anılır.

Devamı »

Çalışan temsilcisi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye çalışan yetkili kişi çalışan temsilcisi olarak adlandırılır.

Devamı »

Çalışan

Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiye çalışan adı verilir.

Devamı »

Mücbir sebep

Deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylar mücbir (zorlayıcı) sebep olarak anılır.

Devamı »

Bağ kur

Kendi nam ve hesabına çalışanların prim ödediği kurumdur. 1479 sayılı Bağkur kanunu mülga olmuştur. Bağkurlular ile ilgili bilgiler mülga 506 sayılı kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir. Bu iki kanunun kaldırılmasından sonra sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmışlar Bağkurda 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiştir. Bundan sonra …

Devamı »

Doğum Borçlanması

Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a (eski adıyla SSK) statüsü kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanmasıdır. (Torba yasa ile getirilecek değişiklik …

Devamı »

Geçici Personel

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. (DMK madde 4/ c)

Devamı »