SÖZLÜK

İş Kanunu Sözlüğü Nedir?
Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tüm temel bilgiler aşağıdaki içeriklerle birlikte bu başlık altında listelenmiştir.

Temel açıklamalar
Kanun maddeleri, Yargıtay kararları, Tebliğler, Yönetmelikler…
Videolar
Haberler
Önceden sorulmuş sorular ve cevapları

Nasıl Çalışır?
Kanun ve uygulama açıklamalarına en kolay yoldan ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki liste üzerinde aradığınız konunun baş harfine tıklamak!

İşveren Vekili

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimselere verilen addır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf)

Devamı »

Fon

İşsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devlet tarafından yapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve Devlet güvencesinde olan İşsizlik Sigortası Fonuna verilen addır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf

Devamı »

Sigortalı işsiz

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse olarak adlandırılır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf

Devamı »

Oturma İzni/ İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesi olarak tanımlanır. Torba Yasa İle Yabancılara Süresiz Çalışma İzni

Devamı »

Hizmet Tespit Davası

Çalıştığı süre içerisinde sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmeyen veya günleri eksik bildirilen kişinin çalışmalarının tespiti için çalıştığı hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak açacağı dava şeklinde tanımlanır.

Devamı »

Hizmet Süresi

Sosyal Güvenlik Kurumlarına emekli keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş süreler olarak tanımlanır.

Devamı »

Yurtdışı Borçlanması

Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, …

Devamı »

İsteğe bağlı sigorta

Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde anılır. (5510 sayılı Kanun madde 50) Torba Yasa İle SGK Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor SGK İdari Para Cezalarında Yeni Düzenlemeler

Devamı »

Tehlike sınıfı

İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen risk grubu tehlike sınıfı olarak adlandırılır.

Devamı »

Risk değerlendirmesi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması adına yapılacak çalışmalar risk değerlendirmesi olarak adlandırılır.

Devamı »