Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 268

29.07.2008 tarih, 26951 sayılı Resmi Gazete’de 268 seri no lu Gelir vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca;

İşyerleri ve aylık kira bedeli 500 YTL veya daha üstü olan konutlar için ödenen kiraların 01.11.2008 tarihinden itibaren Banka veya Posta aracılığıyla ödenmesi, Ödemelerin konutlar için kira geliri elde edenler, işyerleri için ise her iki tarafca bu kanallarca düzenlenen belgelere dayanılması, bu zorunluluğa uyulmaması halinde Vergi usul kanunu uyarınca cezai yaptırım uygulanması düzenlenmektedir.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)‘in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık %12 tecil faizi yıllık %22’ye, gecikme faizi ise aylık …