Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması

Yıllık İzin Sürelerinin HesaplanmasıGiriş:

İşçinin askerden öncede aynı işverene ait işyerinde çalışması askerden sonraki çalışmalarında dikkate alınması gerekir.

Özet:

1475 sayılı İş Kanununun 50. maddesinde;

“…yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır…” denilmektedir. Yasanın bu açık hükmüne ve davacı işçinin askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmasına ve bu ayrılışın askerlik öncesi hizmet süresinin izin günlerinin hesaplanmasında göz önünde tutulacağı maddede açıkça vurgulanmasına rağmen bu yönün tespiti şeklinde dava açılmasının yasal bir yönü bulunmamaktadır.
Ayrıca tespit davasının dinlenebilmesi için müşahhas bir olaya ilişkin olmayan bir münasebetin veya yasa maddesinin tespiti isteminin usulde yeri de bulunmamaktadır. Bir hukuki münasebetin hemen tespitinde hukuki yarar varsa dava açılabilir. Akdin feshinde davacının açacağı eda davası ile hakkını alabileceği açık olduğundan, tespit davası açmakta hukuki bir yararı bulunmamaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

Aydın-Çıkın-Gürvit Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Ortağı Av. Ömer Faruk Çıkın'a sorduk: İş yerinde PCR testi ve aşı zorunlu olabilir mi?