Ana Sayfa / Haberler / Dul Kadınlar Çift Maaş Alabilecek mi?

Dul Kadınlar Çift Maaş Alabilecek mi?

dul kadına çift maaş kararıSosyal Güvenlik Kurumu uygulaması gereğince “koca veya babası aynı Kurumdan emekli olmuş ve her ikisi de vefat etmiş olan kadınların, hem kocasından hem de babasından aylık alma hakkı yoktur. Sadece fazla olan aylık kadına ödenir”.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Ankara 13. İş Mahkemesinin aldığı, eşinden ölüm aylığı almakta olan kadının babasından da ölüm aylığı alması istemini reddi kararını bozarak eşlerinden ölüm aylığı alan kadınların babalarından da ölüm aylığı alabilmesinin yolunu açtı.

Davacının eşinin 27.08.2003 tarihinde öldüğü, 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren eşinden dul aylığı aldığı, 01.04.1996’da babasının vefat ettiği ve yetim aylığı talebini de 04.01.2008 tarihi itibariyle yaptığı ifade edilen kararda, ”Davacının evli olması nedeniyle eşinin ölüm tarihi olan 27 Ağustos 2003’ten önce ölüm aylığı talep etmesi mümkün değildir. Ancak 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 91. madde ile getirilen düzenlemeye göre 6 Ağustos 2003’ten önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacı, eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi evliliğinin ölüm nedeniyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahiptir” denildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, dul kadının her iki maaşı da alabilmesi kararını dayandırdığı kanun maddesi;

“506 sayılı Kanuna eklenen geçici 91. madde ile ”6 Ağustos 2003’den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz. Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibarıyla talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır”.

Açıklığa kavuşturulması gereken noktalar şunlar;

Mevcutta çalışan, evli olan ve emekli olan kişilerin dul ya da yetim aylığı alması mümkün değildir.

Dul aylığı alacak kişinin evlenmesi durumunda aylık kesilir, evlilik son bulursa talep üzerine tekrar bağlanabilir.

Yetim aylığı için, yukarıdaki şartlar geçerlidir yani bu şartları sağlayan kişi yetim aylığı alabilir. Burada açıklanması gereken bir nokta var; kişinin vefat emiş olan anne veya babasının memur olması halinde sadece kişinin evli olmaması ve memur olmaması şartı aranıyor, SSK yada BAĞ-KUR lu olması engel teşkil etmiyor. Kişi SGK Kamu Görevlileri Dairesinden yetim aylığı alabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı henüz SGK tarafından kabul edilmediği için konuyla ilgili şartları sağlayan kişiler SGK dan onay almaması halinde Yargıtay Kararını misal gösterip dava açabilirler.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İş Mahkemelerinin, kuruluş, görev, yetki …