Ana Sayfa / Haberler / 2019 Asgari Ücretlilere İlave AGİ Desteği Başlıyor
2019 Asgari Ücretlilere İlave AGİ Desteği Başlıyor
2019 Asgari Ücretlilere İlave AGİ Desteği Başlıyor

2019 Asgari Ücretlilere İlave AGİ Desteği Başlıyor

Gelir vergisi sistemi, her ay kazanılan ücret ile artan gelirin ve vergi oranının artan bu gelir ile bir üst dilime taşınması üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle çalışan asgari ücretli de olsa, yıl içinde kazançları toplamı ile birinci vergi dilimini tamamlar. Birinci vergi dilimini tamamlayan asgari ücretli, bir üst dilimden vergilendirilmeye başlar. Günümüz asgari ücretlileri Eylül itibariyle %15’lik dilimden %20’lik vergi dilimine geçiş yapacaklar. Bu vergi oranı artışı ile daha fazla vergi ödeyecekleri için, ücretlerinin neti de düşecek. Asgari ücretlinin bu düşüşten etkilenmemesi için 2016’da başlayan AGİ ilavesi uygulaması, bu yıl Eylül’de olacak. Kısaca bu ay, 2019 asgari ücretlilere ilave AGİ desteği başlıyor.

Kanun Ne Diyor?

2016 ve 2017 yıllarında uygulanan İlave AGİ Desteği, 27 Mart 2018 tarih 30373 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile aşağıdaki düzenleme yapılarak uygulama sürekli hale getirildi.

MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32. maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

Buna göre, 2019 yılı İlave AGİ Desteği içinde bulunduğumuz ay itibariyle başlıyor. Bordro uygulayıcılarının İlave AGİ Desteği kontrollerinin sağlaması gerekecek. Ödemelerin Ocak ayındaki net asgari ücretin altında kalmayacak şekilde yapılması gerekiyor.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Teşvikten Yersiz Yararlananlara Ceza

Teşvikten Yersiz Yararlananlara Ceza

İstihdamı artırmak için devlet, işverenlere birçok teşvik veriyor. Bu teşvikler, işverenlerin yükünü hafifletip, işsizlik sayısında …

1 yorum

  1. Merhaba,
    Asgari ücretli çalışan yıl içinde fazla mesai veya prim aldığından dolayı 2. vergi dilimine önceki aylar geçti. Peki bu kişiler içinde Eylül ayında ilave AGİ uygulaması yapılacak mıdır?

    Ayrıca brüt ücreti 2600 Tl olan kişiler içinde uygulanacak mıdır? Yoksa sadece 2558,40 TL için mi uygulayacağız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir