SİZİN SORDUKLARINIZ

7 Soruda Stajyerler

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 8 dk. 

7-soruda-stajyerlerI.Kimler Stajyer Statüsündedir? Hangi Stajyerler SGK’ya Tabidir?

Teorik eğitimleri desteklemek ve mesleki anlamda pratik bilgiyi desteklemek için sürdürülen faaliyete staj denir. Bu sürece dâhil olan kişiye ise stajyer denir.Stajyerler gönüllü ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır.

Gönüllü stajlar, okulların zorunluluk bildirmediği ve not bazında değerlendirilmeyen stajlardır. Bu stajyerler okulları zorunlu tutmadığı halde meslek öğrenmek, tatil günlerini değerlendirmek, tecrübe edinmek amacıyla şirketlerde staj yaparlar.

Zorunlu stajlar, okul tarafından zorunlu olarak yaptırılan, not sistemine dâhil edilen ve sigortalılığı okul tarafından desteklenen stajlardır. Bağlı bulundukları okulların/bölümün/mesleğin bir gereği olarak belirlenen dönem aralığında stajlarını zorunlu olarak gerçekleştirirler.

Kişi ister zorunlu ister gönüllü olarak staj yapsın sigortalı olarak gösterilmek zorundadır.

Toplu İşten Çıkarma

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

toplu-isten-cikarma4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesine göre, işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarmak durumunda kalan işverenin iş sözleşmelerinin fesih gerekçesini somut olarak ortaya koyup, feshin son çare olduğunu ispat etmesi gerekir.

İşveren toplu işten çıkarma yapacağı zaman bunu en az otuz gün önceden bir dilekçe ile; işyeri sendika temsilcilerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne,  bağlı bulunulan Türkiye İş Kurumu’na bildirmelidir. Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. İşyerinin tamamen faaliyetine son vermesi durumunda işyeri sendika temsilcilerine bildirimde bulunmaz. İlgili birimlere yapılacak bildirimde, işten çıkarma sebebi, etkilenecek işçi sayısı ve ne zaman fesih yapacağına dair bilgileri ibraz etmelidir.

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarı

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

gelir-vergisinden-istisna-cocuk-zammi-tutarGelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

- Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,
- Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,
öngörülmüştür.
- 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,
- Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda yardım ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk. 

ramazan-bayrami-tatili-kac-gun

Ramazan Bayramının yaklaşması sebebi ile kamu sektörü ve özel sektörün merakla beklediği tatil kararı başbakanlıkça açıklandı. Milyonlarca çalışan 4 Temmuz ve 8 Temmuz tarihlerinin Resmî Tatil olarak açıklanmasını dört gözle bekliyordu.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Bordrosu

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 10 dk. 

ev-hizmetlerinde-calisanlarin-bordrosu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9. maddesinde; 01/04/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az veya 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Ev Hizmetlerinde çalışanların durumunu kısaca açıklayarak Vergi Kanunları açısından gerekli incelemeler ışığında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde çalışan kişilerin örnek ücret bordrosunu sizlere anlatacağız.

Ölüm Aylığı Nedir ve Koşulları Nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 6 dk. 

olum-ayligi-nedir-ve-kosullari-nelerdir

Ülkemizde Sosyal Güvenlik açısından toplumun tüm kesimine hitap eden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bulunmaktadır. Bu kanun “Ölüm Aylığı” konusunda farklı uygulamalar getirmektedir. Aşağıda bu uygulamaları detaylı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız.

Ölüm Tarihi Önemli

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi oldukça önem arz etmektedir. Mevzuatımızda ölen sigortalıdan dolayı hak sahipliği gereğince ölüm aylığı bağlanması, ölüm tarihinin 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ya da sonra gerçekleşmesine göre değişkenlik göstermektedir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin