SİZİN SORDUKLARINIZ

Mobbing'e Karşı Yapılması Gerekenler

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 6 dk. 

mobbinge-karsi-yapilmasi-gerekenler

Kişi mobbinge maruz kaldığında durumu kabullenmek yerine açıkça itiraz etmeli, taciz edici söz ve davranışların durdurulmasını istemelidir. Tacizin durdurulmasını yazılı olarak da isteyerek elinde delil olmasını sağlamalıdır, örneğin mail yolu ile. Yaşadığı olayları, maruz kaldığı haksız uygulamaları yazılı olarak kaydetmeli, tacizde bulunan kişiyi bağlı bulunduğu amirine bildirerek tacizin durdurulmasını sağlanmasını istemeli, ileride tanık olabilmeleri açısından çalışma arkadaşları ile durumu paylaşmalıdır. Tüm bu süreçte, yanında bir arkadaşının da bulunması ileride tanıklık yapması açısından faydalı olacaktır. Bu aşamada psikolojik yardım almak, psikolojik deformasyonun sağlık raporları ve kullanılan ilaç reçeteleri ile belgeleyebilir durumda olmak hem mobbinge maruz kalanın ruhsal sağlığı açısından yardımcı olacaktır hem de ilerde delil olarak kullanılabilecektir. Yapılan tüm itirazlara ve tacizin durdurulması taleplerine rağmen durumun düzelmemesi halinde artık hukuksal yola başvurabilirsiniz. Yapılan çalışmalar sonucunda artık elinizde hukuksal boyutta kullanacağınız yeteri kadar veri bulunmuş olacaktır.

Hamile Personele Yapılan Mobbing

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

hamile-personele-yapilan-mobbing

İşvereninize hamile olduğunuzu söylediğiniz an itibariyle her şey değişti mi? Çok normal, çünkü yasa tarafından birçok koruma ve izin hakkına sahip olan bir “hamile” çalışan işvereni rahatsız eder. Hamile çalışanların her şeyden önce daha hafif ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları, tüm bu süreçte yasanın tanıdığı izin haklarını düzenli olarak kullanabilmeleri gerekir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesine göre hamile çalışanlar doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 haftalık sürede çalıştırılamazlar. Eğer çoğul gebelik durumu söz konusu ise doğumdan önceki süre 10 hafta, doğumdan sonraki süre yine 8 haftadır. Hamile çalışanın sağlık durumu müsaitse, hekim raporu ile doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda 5 haftalık süre, doğumdan sonraki izin hakkına eklenir. Yıllık ücretli izin hakkına dâhil olmayan bu izinler ücretli olup maaşından hiçbir kesinti yapılamaz. Bu süreler, yıllık izin hesabında çalışılmış sayılır. İhtiyaç duyarsa, doğum öncesi ve doğum sonrası 16 haftalık (çoğul gebelikte toplam 18 hafta) izin süresi bitiminde, 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Fakat bu süre yıllık ücretli izin hakkınızın hesabında dikkate alınmaz.

İşyerinde Cinsel Tacizin Mobbing Açısından Değerlendirilmesi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

isyerinde-cinsel-tacizin-mobbing-acisindan-degerlendirilmesi

Özellikle bayan çalışanların işyerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi olan cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirmesini örnek bir Yargıtay kararını ele alarak yapacağız.

Yazımızda öncelikle işyerinde cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirildiğini hatırlatarak, benzer durumların adli yargı sürecindeki husus ve etkilerini ele almaktan ziyade, İş Kanununun emrettiği bir takım haklar üzerinde duracağız.
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/37500 K. 2010/31544 T. 4.11.2010 tarihli kararını kısaca inceleyerek durumu anlatacağız. Örnek davada mahkemenin davayı hangi kıstaslarda değerlendirdiğini belirtelim;

Mobbing

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 7 dk. 

mobbing-genel

Türkiye’de iş hayatında işçi açısından artık çok sık karşı karşıya kaldığımız bir terim olan ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte, 01/07/2012 tarihinden itibaren yasal düzenlemelerde yer verilen “mobbing” (bezdiri, psikolojik şiddet) birçok kişi tarafından kelime olarak biliniyor olmasına rağmen, uygulamada çoğu kişi bu duruma müdahale edebilme noktasına gelemiyor. Zira insanlar mobbinge maruz kaldıklarında içinde bulundukları durumun ve mobbinge uğradığının farkında değil. Türkiye’de birçok çalışan; işverenleri, amirleri, çalışma arkadaşları tarafından çeşitli nedenlerle fakat aynı amaçla mobbinge maruz kalıyor. Azınlık kısmı bu durumun farkında olmasına rağmen ne yapması gerektiğini bilmiyor ya da cesaret edemiyor, büyük bir çoğunluğu ise bir mobbing mağduru olduğunun farkına bile varamıyor.

Hiç anlam veremediğiniz bir şekilde işten mi uzaklaştırılıyorsunuz? Yaptığınız işler yok mu sayılıyor? Bütün gün masanızın başında yalnızlığa mı itiliyorsunuz? Sürekli çalışma yeriniz ve göreviniz mi değiştiriliyor? Herkes rahat çalışırken siz ağır iş yükü nedeniyle mola dahi veremiyor olmanıza rağmen yaptığınız iş beğenilmiyor mu? Ya da kimse size iş vermiyor ve günlerdir bomboş oturuyor musunuz? Yahut anlamsız ve kalitesiz işleri yapmak zorunda mı bırakılıyorsunuz? Sürekli horlanıyor, bağırılıyor, telefonla rahatsız ediliyor, sıklıkla eleştiriliyor, yaptığınız iş beğenilmeyerek aşağılanıyor musunuz? Bu tür ölçüyü aşan ve abartılı uyarılara çalışma arkadaşlarınızın yanında mı maruz kalıyorsunuz? Sürekli olarak toplu organizasyonlara dâhil edilmiyor, dışlanıyor musunuz? Boyunuz kısa ya da aşırı uzun, sesiniz tiz ya da aşırı kalın, kilolu ya da aşırı zayıfsınız diye yalnız mı kalıyorsunuz? Kadın olduğunuz için farklı muameleye mi maruz kalıyorsunuz? Siz de bir mobbing mağdurusunuz.

Kadın İşçilerin Gece Çalıştırılma Koşulları

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

kadin-iscilerin-gece-calistirilma-kosullari

Kadın işçilerin diğer işçilerden farklı olarak gece çalıştırılma koşulları iş kanunlarında ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerde detaylı şekilde düzenlenmiştir. İşverenin gece vardiyasında çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere işyerinde saklanmak gibi yasal yükümlülükleri de mevcuttur.

Gece Çalışma Saatleri

Gece çalışması, 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 69’da belirtildiği gibi en geç 20.00’de başlayarak, en erken saat 06.00’ya kadar süren ve en fazla 11 saat sürebilen çalışmayı ifade eder. Kadın işçilerin gece çalışmaları ise günlük 7,5 saati aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kadınlar gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar. 18 yaşını doldurmamış genç ve çocuk kadın işçilere ise sanayiye ait işlerde gece çalışması yaptırılamaz.

Hak Edilen Yıllık İzin Günlerinin İşten Çıkışlarda Peşin Olarak Ödenmesi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

hak-edilen-yillik-izin-gunlerinin-isten-cikislarda-pesin-olarak-odenmesi

T.C. Anayasa’sının 50. Maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu’na tabi olarak çalışanlar açısından da önem arz etmektedir. Kanunda 53 ile 61. Maddeler arasında düzenlenmiş olan yıllık izin hakkı, işçinin aynı işverenin yanında olmak kaydı ile bir veya daha fazla işyerinde geçirdiği süreler birleştirilerek, işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışması ile hak edilir. İşçi ilgili madde hükümlerine göre hesaplanacak olan her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

Kanunun 56. Maddesinde de belirtildiği üzere yıllık izinlerin belirtilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Diğer bir ifade ile işveren, işçinin dinlenme hakkını nasıl kullanacağını düzenlemeli, ilan etmeli ve işçilere yıllık izinlerini kullandırmalıdır.

Bu hükümlere rağmen bazen işyerinin özel şartlarından, bazen de işçinin özel şartlarından kaynaklı olacak şekilde hak edilen yıllık izin hakları kullanılamadan işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sonlandığı durumlar olabilir. Bu durumda kullanılamayan yıllık izin günlerine ait ücret, 59. Maddede belirtildiği üzere, sözleşmenin sona erdiği tarihteki son ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Sözleşme veya sözleşme eki niteliğinde olan ek sözleşmeler ile belirlenen son ücret, brüt ise son brüt ücret üzerinden, net ise son net ücret üzerinden hesaplama yaparak izin ücretinin ödenmesi gereklidir. Bu ücret hesabında, sadece çıplak ücret (asıl ücret) esas alınacak fazla çalışma, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin