SİZİN SORDUKLARINIZ

Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Ayrıntıları Nelerdir

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

gecici-is-goremezlik-odenegi-ve-ayrintilari-nelerdir

Çalışma hayatında sigortalıların karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgeme için Sosyal Güvencesi bulunan çalışanlara 5510 sayılı Kanun ile belirli durumlarda karşılaşabilecekleri iş göremezlik hallerinde belirli bir ödenek verilmektedir. Halk arasında daha çok hastalık parası ya da rapor parası olarak adlandırılan bu durum aslında “geçici iş göremezlik ödeneği” olarak anılan Kanunun 18. Maddesi ile hüküm bulmuştur.

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

surekli-is-goremezlik-geliriİş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden (Sosyal güvenlik Kurumu) Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

maluliyet-tespiti-islemlerinde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelikMADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır engelli” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve kadın sigortalıların malul çocuklarının” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerindeki “kaybı” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yok hükmünde olması” ibareleri ile birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının tespitinde, yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esas alınır.”

Malullük, Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı Nedir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

malulluk-malulluk-sigortasi-ve-malulluk-ayligi-nedirMalullük sigortası ve malullük ;     
İlk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu malul sayıldığı tespit edilen sigortalıların gelir kayıplarını gidermek amacı ile kurulmuş uzun vadeli sigorta kollarından biridir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre;
- Hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,
 - Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği; Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

Resmi Tatilin Cuma Gününe Rastlaması İle Cumartesi Tatil Yapılır Mı?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

resmi-tatilin-cuma-gunune-rastlamasi-ile-cumartesi-tatil-yapilir-miİş hayatının en çok kararsızlığa düştüğü durumlardan birkaç tanesini sayacak olsak kuşkusuz ilk sırada başlığımızdan da anlayacağınız üzere resmi tatilin Cuma gününe rastlaması halinde takip eden cumartesi gününün tatil sayılıp sayılamayacağı konusudur.

Öncelikle başvuracağımız kaynaklarımız arasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. No. 2003/17269 K. No. 2003/16543 tarihli Yargıtay Kararı ve Mülga 1475 sayılı İş Kanunu bulunmaktadır. 

Yurtdışı Borçlanma Şartları Nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

yurtdisi-borclanma-sartlari-nelerdirÜlkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin