SİZİN SORDUKLARINIZ

Yeni Torba Yasada Neler Var?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

yeni-torba-yasada-neler-var-2Son yıllarda çalışma hayatımızı etkileyen konularda birçok düzenleme yapılmaktadır. Aynı zamanda sosyal hayatımızı da içeren değişikliklerin de çıkması ile artık “torba yasa” kavramını adımız gibi duymaya başladık. Çalışma hayatında ve bilakis sosyal alanda çeşitli değişikliklere gidilen “6704 Sayılı Torba Yasa” 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olup bazı alanlarda düzenleme yapılmıştır.

“6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yeni değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir.

İş Kazası Meslek Hastalığı Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

is-kazasi-meslek-hastaligi-hastalik-ve-analik-sigortasindan-saglanan-haklarSigortalıların çalışamayıp istirahatli olduğu günler için Devlet tarafından bir takım haklar sunulmaktadır. Öncelikle “Hastalık Hali” ve “Analık Hali” ni sizlere anlatalım.

Hastalık ve Analık Hali

5510 Sayılı Kanuna göre; 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının( Eski SSK ve Bağ-Kur sigortalıları), iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.

Bağ-Kur’ lular İş Göremezlik Ödeneği Alabilir Mi?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

bag-kur-lular-is-goremezlik-odenegi-alabilir-miİş göremezlik ödeneği 5510 Sayılı Kanun ile sigortalılara sağlanan haklardan birisidir. Geçici iş göremezlik ödeneği özellikle eski adı ile Bağ-Kur sigortalısı,  5510 Sayılı Kanunda geçen adı ile 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar açısından hastalık halinde yararlanılıp yararlanılamayacağı konusunda bir takım yanlışlıklar vardır.

Bağ-kur sigortalıları yani 5510 Sayılı Kanun 4. maddenin birinci fıkrasının “b” bendine tabi sigortalılar hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar.

Rapor Alan İşçinin Ücreti Ödenir Mi?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

rapor-alan-iscinin-ucreti-odenir-miÇalışma hayatının cevap bulamadığı konulardan birisi de, raporlu işçinin ücretinin ödenip ödenmeyeceğidir. İş hayatımızın temel yasası olarak uygulamada bulunan 4857 Sayılı İş Kanunu da açık bir şekilde bu sorunun cevabını vermemektedir. Maddelerin lafzından yorumla sonuca da tam olarak varılamamaktadır. Konuyu değerlendirerek yorumlarınıza bırakıp Yasa koyucudan bu konuda bir düzeltme beklemeye devam edeceğiz.

Aylık Maktu Ücretle Çalışma Durumu ve Sözleşme Şartı

İşverenlerin, -iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla- eğer işçi aylık ücretli (Maktu Ücret) ise işçinin hastalığı durumunda Kurumdan alacağı Geçici İş Göremezlik Ödeneğini işçiden talep edip mahsup ederek işçinin aylık ücretini tam olarak ödemesi gerekmektedir (4857 sayılı İş Kanunu Madde 48). Ancak uygulamada birlik olmaması üzerine hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilmesi noktasında işverenin takdirine bırakılmıştır.

Raporlu Olunan Günlerde Kıdem Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilir Mi?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 7 dk. 

raporlu-olunan-gunlerde-kidem-tazminati-hesaplamasina-dahil-edilir-mi

Yazımızda kıdem tazminatı hak etme koşullarından kısaca bahsederek, raporlu olunan günlerin kıdem tazminatı hesaplamalarında dâhil edilip edilmeyeceği konusundaki çeşitli uygulamalarla sizlere anlatmaya çalışacağız.

KIDEM TAZMİNATI HAK ETME KOŞULLARI NELERDİR?

1475 Sayılı Eski Kanunun yürürlüğünü koruyan 14. maddesinegöre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

Yıllık İzin Süresi İçinde Rapor Alınması

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

yillk-izin-suresi-icinde-rapor-alinmasi

İçinde bulunduğumuz mevsim itibarı ile birçoğumuz yıllık izin planlamasını yapmaya başladı bile. Özel sektör çalışanları çalıştığı işyeri kurallarına göre yıllık izinlerini planlamaktadır. Yıllık izin süresinde öyle zamanlar vardır ki bunlar planlananın dışında gerçekleşmektedir. Yazımızda yıllık ücretli izin süresinde istirahat (rapor) alınması durumuna değineceğiz.

Yıllık Ücretli İzin

Çalışma hayatımızın temel yasal dayanağı olan 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde yıllık ücretli izin 4857 Sayılı İş Kanunu madde 53’te düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin