Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir mi?
Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir Mi?
Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir Mi?

Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir mi?

Asgari Geçim İndirimi ya da daha bilinen adıyla; AGİ, çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişen, asgari ücretten hesaplanan gelir vergisinin, toplam gelirden çıkarılıp, işveren tarafından devlete ödenecek olan gelir vergisinin çalışana ödenerek vergi dışı bırakılma uygulamasıdır. Peki aynı çocuk için her iki eş de AGİ alabilir mi?

5615 sayılı Kanun ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler ile ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde “Asgari Geçim İndirimi” sistemi getirilmiş olup, yeni sistem 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplamasında takvim yılı başında açıklanan Asgari Ücret esas alınırken, yıl içinde Asgari Ücrette meydana gelen değişiklikler dikkate alınmıyor.

Kimler AGİ’den Faydalanabilir?

Asgari Geçim İndirimi; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya eğitim hayatı devam edip 25 yaşını doldurmamış çocuklar ve aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişiler faydalanabiliyor.

Asgari Geçim indirimi uygulamasından; sadece ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler, Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile bildirenler ve Gelir Vergisi Kanunun 61. Maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde eden Türk veya yabancı gerçek kişilerin tümü yararlandırılıyor.

Kimler AGİ’den Faydalanamaz?

Ücret geliri elde etmeyenler, diğer ücret kapsamında vergilendirilenler, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edeler ve ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar Asgari Geçim İndirimi uygulamasından yararlanamazlar.

Asıl konumuza dönecek olursak; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi “Asgari Geçim İndirimi, kanunla belirlenen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birinin ücretine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır” hükmü bulunuyor. Eşlerin boşanma durumlarında genelde velayet anneye, nafaka ödeme babaya veriliyor. Bu durumda nafaka ödediği çocuk sayısına göre baba; Asgari Geçim İndiriminden yararlanırken, velayet verilen ve sosyal güvenlik yönünden de kendisine tabi olan çocukları için anne Asgari Geçim İndirimi uygulamasından yararlanamıyor. Ancak nafaka ödeme yükümlülüğü olmadığı durumlarda, çocuğun velayeti verilen eş sosyal güvenlik yönünden de kendisine bağlı çocuklar için Asgari Geçim İndiriminden yararlanabiliyor.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

2019 Asgari Ücreti Açıklandı

2019 Asgari Ücreti Açıklandı

2019 yılı Asgari Ücret rakamı açıklandı. 2019 Asgari Ücreti AGİ dahil net tutarı 2 bin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir