Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Bedelli Askerler Kıdem Tazminatı Alabilecek mi?
Bedelli Askerler Kıdem Tazminatı Alabilecek mi?
Bedelli Askerler Kıdem Tazminatı Alabilecek mi?

Bedelli Askerler Kıdem Tazminatı Alabilecek mi?

Bedelli Askerliğin 7146 sayılı Kanun ile 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 21 günlük temel askerlik eğitimi süreci de kesinleşmiş oldu. 15 bin Türk Lirası ödeyerek 21 günlük askerlik eğitimini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Peki, mevcutta çalışanlar askerlik eğitimi süresince izinli mi sayılacak? Bedelli Askerler Kıdem Tazminatı Alabilecek mi? işverenlerin cevaplanmamış birçok sorusu bulunmaktadır.

Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih

İş mevzuatında 4857 sayılı kanuna tabi çalışanlar askerlik nedeniyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını da hak ederler. 1475 sayılı eski İş Kanunu’muzun yürürlükte kalan ve kıdem tazminatını hakkını düzenleyen 14. maddesinde düzenlenmiştir.

“Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

… 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

… son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”

Muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek için işten ayrılacak personelin en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla kıdem tazminatı hakkı söz konusudur.

Bedelli Askerlik Nedeniyle Fesih

Muvazzaf askerlik ve bedelli askerlik birbirinden farklı değerlendirilmektedir. Bedelli askerlik, 21 günlük temel askeri eğitimi içeren bir düzenlemedir.

Bedelli askerlik düzenlemesi ile 1111 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 55’in 4. fıkrasında açıkça belirtilmiştir ki, bedelli askerler bu hizmetin yerine getirildiği süre boyunca çalıştıkları işyerlerinde ücretsiz izinli sayılacaklardır.

Geçici Madde 55: ….

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ve ücretsiz izinli sayılırlar.”

Buradan da anlaşılacağı üzere bedelli askerlerin kıdem tazminatı hak etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacaktır. Muvazzaf askerlik hizmetinde olduğu gibi bir iş akdi feshi ve akabinde kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır.

Bedelli askerler, 21 günlük eğitimleri boyunca iş sözleşmeleri askıya alınacak, geri döndüklerinde işlerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

İşverenin iş sözleşmesini işçinin bedelli askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi de mümkün değildir.

Bedelli Askerlik Süresi Kıdem Süresinden Sayılacak mı?

Ücretsiz İzinli olunan sürelerde iş sözleşmesi askıda kalmaktadır. Kıdem süresi yıllık izin gibi haklar bu sürede işlemeyecektir. İşçinin yıllık izin süresi hesaplanırken ücretsiz izinde olduğu süreler kıdem süresi hesabına katılmayacaktır.

Bedelli Askerlik Yıllık İzinden Mahsup Edilebilir mi?

Bedelli askerlik boyunca işçilerin ücretsiz izinde olduğu açıkça belirtildiğinden, çalışanın sigortalı kalması da uygun görülmemektedir. Yıllık ücretli izinli sayılan işçinin askerlik hizmetini gerçekleştiriyor olması yıllık iznin anlamını yitirmesine neden olmaktadır.

Yıllık ücretli izin işçiye dinlenmesi amacıyla verilmektedir. Ayrıca 5510 sayılı kanuna göre askerlik hizmeti boyunca çalışmanın yasak olması kuralı ile ters düşülmektedir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Yıllık İzin Nedir?

T.C. Anayasa’sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu’na tabi olarak …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir