Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onayı
Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onayı
Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onayı

Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onayı

İşverenler, sürekli üretim gerektiren ya da kesintisiz devam eden işlerde vardiyalı çalışma sistemine başvurabilmektedir. Ama vardiyalı çalışmaların da yasal düzenlemeleri bulunmakta, bu kurallara uymak şartı ile çalışma sürdürülebilmektedir.

Gece çalışmaları, 4857 sayılı Kanun ile “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” gibi ikincil mevzuatlarla düzenlenmiştir.

Gece Çalışması Süreleri

Gece çalışma postaları, 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir. Yani 24 saatlik çalışma yapılan işyerlerinde çalışma süreleri 8’er saat olarak 3 posta şeklinde belirlenebilmektedir.

Bu süre için 2017 yılında yapılan bir düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık işlerinde esneklik sağlandı.

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişikliğe dair maddede “7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine eklenen cümlede turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir” ibaresi yer aldı.

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir. Yani bu sektörlerde çalıştırılan işçiler için 12’şer saat olarak günde 2 posta ile çalışma yürütülebilecek.

Bu çalışma yürütülürken 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiş çalışma sürelerine uyulmak zorundadır.

 • Çalışma süresi en fazla haftada 45 saat olarak belirlenir.
 • Günlük çalışma saati en fazla 11 saat olarak belirlenir.

Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onay Şartı

Yönetmelik değişikliğiyle gece 12’şer saatlik postalarda çalıştırılmak istenen işçilerden yazılı onay alınması şartı da getirildi. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasak. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

Yönetmeliğe göre, işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla da yükümlüdür.

Hangi İş Kolları Yönetmelik Kapsamında?

Aşağıdaki sektörlerde çalışan işçiler ya da alt işverene bağlı aşağıdaki işleri yapan işçiler hakkında bu yönetmelik kapsamında 24 saatlik çalışmada 12’şer saatlik postalar uygulanabilir:

 • Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesisler.
 • Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler;10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak faaliyet gösteren işyerleri
 • Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan veya üreten, gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında.

Gece Çalışması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kadın İşçilerin Gece Çalıştırılma Koşulları

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2019 Asgari Ücretlilere İlave AGİ Desteği Başlıyor

2019 Asgari Ücretlilere İlave AGİ Desteği Başlıyor

Gelir vergisi sistemi, her ay kazanılan ücret ile artan gelirin ve vergi oranının artan bu gelir ile bir üst …

2 yorum

 1. Değerli bilirkişiler belirtilen turuzim güvenlik ve sağlık
  Alanında calışmiyorum özel bir kurumda hizmet sektöründe çalışmaktayım
  Mesai başlangıcı akşam 20.00
  Bitiş ise sabah 8.00 da gece çalışmasında herhangi bir karşılıklı uzlaşmada yok işverenin isteģi doğrultusunda mecburen çalısıyorum
  Sorum şu ben 5 senedir sürekli gecedeyim bire 12 saat çalışıp dıyer gece ıstıratliyim
  Kanunen benim maddi hakları nelerdir ne kazanım sağlaya bilirim
  Kurumumuzda Gece çalışanla gündüz çalışın arasında maaş farkı bulunmamakta
  Sizce çalışma saatlerine bakarak dava açsam gece çalıştığım için bir maddi kazanç sağlayabilirmiyim

 2. Merhaba ben gece vardiyasında (24-08)vardiyasında çalışıyorum
  Benim sorum sigorta primleri gece çalışanlar için farklımı oluyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir