Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?
İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?
İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı (İşsizlik ödeneği), işsizlik sigortası kapsamındaki işçilerin hak kazanabildiği bir gelirdir.Bu gelir, çalışanların işsiz kalmaları durumunda yeni bir işe girene kadar belirli bir süre için temel ihtiyaçların karşılanmaları amacıyla İşsizlik Fonu’ndan ödenir.  İşçinin işsizlik sigortası kapsamında çalıştığı süre içerisinde düzenli olarak işsizlik primlerinin ödenmiş olması şartıyla belirli bir süre işsizlik ödeneği alınabilmektedir.

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için öncelikli şart işsizlik sigortası kapsamında olmaktır. İşsizlik primi ödemeyen kişiler bu sigortadan yararlananamazlar. Örneğin emekli olan fakat çalışma hayatına devam eden işçiler, işsizlik sigortası kapsamı dışında kaldığından işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşı da alamazlar.

 • İşsizlik sigortasına her işten çıkış işleminde hak kazanılmaz. İşten çıkış nedeninin işsizlik ödeneğini hak eden bir neden olması gerekmektedir. (SGK işten çıkış koduna göre işsizlik ödeneği hak edişlerini incelemek için buraya tıklayarak yazımızı inceleyebilirsiniz.)
 • İşten ayrılmadan önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak,
 • Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olmak,
 • İşsizlik ödeneğinden tam anlamıyla faydalanabilmek için işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak gerekmektedir. Bu süreden sonraki  başvurularda ödenek başvurudan sonraki süreçten itibaren alınmaya başlanır. Başvurudan önceki işsizlik dönemi için ödenek ödenmez.

Bu şartların hepsini sağlayarak işten ayrılmış işçiler işsizlik ödeneğine hak kazanacaklardır. İşsizlik ödeneği tutarının ne kadar olacağı, ne kadar süre devam edeceği de işçinin çalışması süresince aldığı ücretle ilişkili olarak hesaplanacaktır.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

İşsizlik ödeneği alma koşullarını sağlana işçiler, iş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

 • 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)
 • 1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneğinin miktarı için, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40’ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik ödeneğinin limiti asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80’i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40’ı, günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadar olacaktır. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

ÖNEMLİ: Son 4 aylık prime esas kazançların ortalamasının %40’ı alınarak sadece damga vergisi kesilir (%0,00759) ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta ise ücretiniz yüksek olsa dahi direkt %40’ı kadar işsizlik sigortası alınmaz, işsizlik sigortası asgari ücretin %80 inden fazla olamaz.

1-Örnek

Çalışanın 2019’da asgari ücret ile çalıştığını varsayalım (Brüt 2.558,40)

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2.558,40+2.558,40+2.558,40+2.558,40=10.233,60
 • Ortalama Aylık Kazancı: 10.233,60/4=2.558,40
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (2.558,40) x (%40) =1.023,36
 • Damga Vergisi Kesintisi: (1.023,36) x (0,00759)=7,7673024
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (1.023,36) – (7,7673024)=1.015,59 ₺

En düşük işsizlik maaşı tutarı 1.015,59 ₺’dir.

2-Örnek

Çalışanın aylık brüt 3.000 ₺ ile çalıştığını varsayalım;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 3.000+3.000+3.000+3.000=12.000
 • Ortalama Aylık Kazancı: 12.000/4=3.000
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (3.000) x (%40)=1.200
 • Damga Vergisi Kesintisi: (1.200) x (0,00759)=9,108
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (1.200) – (9,108)=1.190,89 ₺

 

3-örnek

Çalışanın brüt 4.500 ₺ ile çalıştığını varsayalım;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 4.500+4.500+4.500+4.500=18.000
 • Ortalama Aylık Kazancı: 18.000/4=4.500
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (4.500) x (%40)=1.800
 • Damga Vergisi Kesintisi: (1.800) x (0,00759)=13,662
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (1.800) – (13,662)=1.786,33 Tl işsizlik maşşı hakkı kazanır.

4-örnek

Çalışanın 8.000 tl ile çalıştığını varsayalım;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 8.000+8.000+8.000+8.000=32.000
 • Ortalama Aylık Kazancı: 32.000/4=8.000
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (8.000) x (%40)=3.200
 • Damga Vergisi Kesintisi: (3.200) x (0,00759)=24,288
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (3.200) – (24,288)=3.175,71 ₺ işsizlik maaşı hak kazanamamaktadır.

Çünkü bu tutar asgari ücretin %80 ini aşmaktadır (2019 asgiar ücreti üzerinden düşündüğümüzde).

Dolayısıyla;

İşsizlik maaşı en fazla;

(2.558,40) x (%80)=2.046,72

(2.046,72) x (0,00759)=15,53

(2.046,72) – (15,53)=2.031,19 ₺ olabilir. Bu örnekteki işçi işsizlik ödeneği olarak 2.031,19 ₺ alacaktır.

5-örnek

Bu örneğimizde ise çalışanımızın ücretinin değiştiğini varsayalım;

Bu varsayıma en uygun olarak asgari ücret zammından sonra bir ay daha çalışıp işten çıkan birisini baz alalım ücretleri ise ekim, kasım, aralık ve ocak itibari ile sırasıyla;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2029,50+2029,50+2029,50+2558,40=8.646,90
 • Ortalama Aylık Kazancı: 8.646,90/4=2.161,72
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (2.161,72) x (%40)=864,68
 • Damga Vergisi Kesintisi: (864,68) x (0,00759)=6,56
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (864,68) – (6,56)=858,12 ₺

İşsizlik Ödeneği Alırken Ödenek Kesilebilir mi?

İşsizlik ödeneği adı üzere, işçiye işsizlik durumunda verilen bir ödenektir. Yeniden işe başlayan kişilerin işsizlik ödenekleri sonlanır.

İşsizlik durumunu fiilen imkansız hale getiren askerlik de, işsizlik ödeneğinin kesildiği durumlardan biridir. Fakat kişinin askerliğini tamamlaması durumunda işsizliği devam ettiğinde işsizlik ödeneği de kaldığı yerden ödenmeye devam eder.

Emeklilik işsizlik sigortası kapsamında olmayan bir süreçtir. İşsizlik ödeneği alırken emekliliğe hak kazanıp emekli olan kişinin de kurumdan kendisine emekli aylığı bağlanacağı için işsizlik ödeneği kesilecektir.

İşsizlik maaşı alırken durumunda değişiklik olanların, bunu hemen İŞKUR’a bildirmesi gerekir. Değişikliği bildirmeyip maaşı almaya devam edenler tespit edildiğinde ödenen paralar faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin, haklı bir nedene dayandırmadan reddedenlerin, tekrar başlatılmamak üzere maaşları kesilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinde Son 120 gün Sigortalı Olma Koşulu

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Çalışan Anneye 1.300 Lira Yardım

Çalışan Anneye 1.300 Lira Yardım

Çalışan anneye 1.300 Lira yardım nasıl olacak? İçinde bulunduğumuz konjonktür, artık her iki eşin de …

29 yorum

 1. son 3 yılda 600 gün işsizlik primi ödenmesi şartı nasıl hesaplanır?

  • Adem Gürsoy

   son 4 ayı(istisna durumlar dışında) kesintisiz olmak şartı ile,işsizlik maasina hak kazandiginizi dusundugunuz gunden onceki 3 yila denk gelen gunler icerisinde,600 gun prim ödenmesi gerekiyor.Hizmet dokumunuzden kontrol edebilirsiniz

 2. Merhaba benim işkurla ilgili bir sıkıntım var. 2017 senesinde 2 farklı şirketten sigortam ödeniyor du. Bir tanesi 30 günlük 3550 tl diğeri 10 günlük 597 tl . Iskur ortalama brüt maaşı 3550+597=4150 yı 40 günlük prim sayıp 30 la çarpıyor. Bu durumda 1214 tl ye denk geliyor. Bu hesap doğrumu benim 30 günlük yatan primimin ortalaması neden düşürülüyor?

 3. Merhaba,
  Yaklaşık 4 yıl çalıştığım kurumda işten çıkarılmadan 1 yıl önce ücretli 4 ay ve ücretsiz 4 ay olmak üzere izin haklarımı kullandım. Son 3 yıllık süreye bakıldığında sadece 6 ay işsizlik ödeneği hak etmişim. Ücretli ve ücretsiz doğum izinleri yasal haklarımız olmasına rağmen hesaplamada dikkate alınmıyor mu? 10 ay yerine 6 ay ödenek alabildim. Bilgisi olan var ise yorum rica ederim.
  Sevgiler,

  • Merhaba, hemen hemen sizin durumunuzdayım, şunu öğrenmek istiyorum, işsizlik maaşı neye göre hesaplandı izinlerden önceki brüt maaşınıza göre mi, dönüşte en son aldığınız maaşa göre mi yoksa asgariye göre mi hesaplanıyor? çünkü benim brütüm baya yüksek olmasına rağmen ücretsiz izinler de araya girdiği için asgariden yatar muhtemelen diyorlar.

 4. Merhabalar son 3yil 2019 2018 2017 mi oluyor

 5. Adem Gürsoy

  Merhaba öncelikle bilgilendirme için tesekkurler herseyi ayrıntılı şekilde aktarmışsınız.Benim bir sorum olcak.İssizlik maasi hesaplamasinda son 120 gunluk prime esas kazanc kullaniliyor.Benim merak ettigim konu şu;
  istirahat raporu kullandigim icin,issizlik maasi alabiliyorum tamam ama maaş hesaplamasinda son 4 aylik kazancimmi 120 ye bolunecek yoksa raporlu oldugum(mesela toplamda 30 gun rapor kullandiysam)günler dusulerek 120-30=90 gün seklinde bir sonuca ulasilip,son 4 aylik prime esas kazancim 90 a bolunup,gunluk kazancimmi ortaya cikcak? Simdiden tesekkur ederim.

 6. Adem Gürsoy

  Merhaba yıl önemli degil,issizlik maaşina hak kazandiginizi dusundugunuz gunden onceki 3 yila denk gelen gün sayisi icerisindeki odenmis olan pirime esas günlerin toplamina bakmaniz lazim.Ve tabi son 4 ay icerisinde prim odemesinde yukaridaki yazida belirtilen istisna durumlar disinda kesinti olmamis olmasi lazim.

 7. Adem elikesik

  11.04.2019 da işten cikarildim.geriye dönük 2017 den mi baz alacağım yoksa 2016 danmi.

 8. Ben bir kez issislim mahasina hak kazandim fakat. Ilk hakkimdan2 ay yararla diktan sonra sigortali ise girdim. Uzun bir s ure issizlik mahasimi almadim sonra tekrardan aktif hale. Getirdim. Ikinci issizlik hakkim icin. 600 gun gerekiyor. Ben hesaplarken. Son aldigim tarihtenmi. Yoksa. Ilk aldigim tarihtenmi hesaplicam 2. Issizlik icin 600 gunu

 9. Öncelikle merhaba

  İlk İşe Giriş Tarihi 23.11.2015

  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 692

  İşden çıkış tarihim 30.04.2018
  Askerlik nedeni ile bu tarihde çıkış yaptım. 02.05.2018 tarihinde askere geldim tazminatımı falanda aldım 2015 yılından 2018- 30 nisana kadar 690 günlük sigortam var askere gelmeden 1 yılda düzenli çalıştım. İşsizlik maaşına başvuruda bulundum bildirgesi oldu onaya girdi yeşil kutu oldu ama mesaj da hak kazanamadınız dendi bu neden kaynaklanıyor tüm kriterleri karşılamıyomuyum askerlik nedeni ile işden çıktığım yazıyor işkurda. Lütfen yardımcı olun 3 gün sonra terhis olucam ne yapmam gerekiyor nerde eskik var

  • Benimde aynı durumum vardı terhis belgenle ve kimlik fotokopisi ile işkura başvurunu yap güncelleme yapılıyor daha somrasında onay çıkıyor gerekli hesaplamalar yapılıp ücret hesaplanıyor hak etmişsin içini ferah tut dostum

 10. Merhaba ben nisan ayi sonunda işten çikartildim.okulda part time çalişiyordum 7 ay çaliştim.sigortam 15gün üzerinden yatirildi.işsizlik maasina başvurdum henüz cevap gelmedi acaba alabilirmiyim alirsam yarimgün çalistiğim için farklimi alirim

 11. Merhaba,
  Ben 29 nisan 2019 tarihinde isten ayrıldım ve issizlik maasi icin basvurdum sonrasinda bu onaylandi ama dikkatimi ceken su oldu issizlik maasim hesaplanirken son 4 ay olarak aralik ocak subat ve mart aylari brut maas ortalamasi dikkate alinmis.
  Bu dogru bir islem mi acaba? Cunku ben nisan ayi brut maasin hesaba katilmasi gerektigini dusunuyorum.
  Bilgi alabilirsem cok sevinirim.
  Teşekkürler.

 12. Merhaba.hep 3 yılda 600 gün sigortalılık süresi olması gerekiyor deniliyorda.2yılda 600 gün sigortalı olunca işsizlilk ödeneği alınmıyormu.

  • Ben 1 yıl 8 aydır çalışıyorum ve sigorta başlangıcım 2017 yılında, e develette de 600 gün prim ödenmiş gözüküyor, işsizlik maaşı alamaz mıyım? illa sigorta başlangıcımın 3 yıl öncesine mi dayanması gerekiyor? bilgilendirirseniz çok sevinirim

 13. işten cıkarıldım son 3 yıllık sigorta günüme bakıyorum 601 gün oluyor işsizlik ödenegi alabilrmiyim bi sıkıntı cıkar mı sizce ?

 14. merhaba; son 4 ay 487 gün ise ne kadar işsizlik maaşı alırım.

 15. Tüm yorumları okudum ama kendi soruma yanit bulamadım garip bi olay var bilen vardır muhakkak 1 yıl çalıştıgim iş yeri kapandı tazminata aldım isssizlik maaşı almam için belgeyide verdielr hersey normaldi sonra çalışmaya başka yerde devam etmek istedim 6 ay çalıştım para lazım diye çünkü 1000 TL yetmiycekti bana sonra burayi dikkatli okuyun yeni girdiğim firmadan beni çıkartın işsizlik alayım dedim bana eski çıktığın firmadaki belgeyle 3 yıl içinde tekrar başvuru yapıp işsizlik alabilirsin dedi ( yani yeni başladığım yerden onlarda çıkarsa ben kendimde çıksam eski iş yerim beni çıkardığı için 3 yılda geçmediği için hakedisim varmis) bu dogrumu işsizlik alma şansım varken ben çalışmayı tercih ettim sonra işten ayrılıp işsizlik almak istedim böyle bir şansım varmi

 16. mrb şubat 4 te 5 yıllık çalıştığım işyerinden çıkarıldım işsizlik maaşını hakettim almaya başladım asgari ücretlinin en az alacağı işsizlik maaşı 1015 lira iken ben 980 alıyorum anlam veremedim bir arkadaşım işten ayrıldı 1 yıl anca sigortası vardı 1015 alırken 5 yıl tam sigortam yatmasına rağmen 980 nedendir bilen varmı

 17. Merhaba, iznim ve imzam olmadan işveren tarafından ücretsiz izin kullandırıldım ve daha sonra işten çıkartıldı. Bu ücretsiz izin nedeniyle de eksik gün vesilesiyle işsizlik ödeneği alamadım. Bu imzamın bulunmadığı ücretsiz izinle alakalı dava açabilir miyim,

 18. 🙂 yorumlar güldürdü biraz Türkçe lütfen
  Son 3 yıl içinde minimum 600 gün olacak istersen 2 yılda yap bunu
  İlker bey sizin olayinizda keklenmissiniz örnek vereyim şirketin biri sizi çıkardı işsizliğe basvurdunuz kabul edildi onaylandı bir ay aldınız sonra iş buldunuz çalıştınız 3 ay anlasamadiniz siz ayrıldınız önceki işsizliği almaya devam edebilirsiniz hak kaybınız olmaz yalnız işsizlik maaş tutarı hesabı hesaplanmadan yeni bir işe giriş yaparsanız hakkınızı kaybedersiniz umarım anlatabilmissimdir ayrıca buralarda uğraşmanıza gerek yok 170 i arayıp öğrenebilirsiniz saygılarımla

 19. Merhabalar. Eşim 3 yıldır çalışmakta. 3 ay önce düğün yaptık ve eşim şuan 1 aylık hamile. Son 120 gün içinde 21. Yani diğer ücretsiz izin olarak görünen eksik prim yatırma var. Ayrıca maaşlarda sürekli eksik ve düzensiz ödeme var. Bu nedenle eşim kendi isteğiyle düğün yada hamileliği sebep göstererek işten ayrıldığında işsizlik maaşı alabilir mi?

 20. Merhaba işsizlik maaşı 3 yıl içerisi detayı son 36 ay olarakmı sayılıyor. Ve arada boş çalışılmamış . Aylar var.bunlar atlanarakmı sayılıyor. Yada dahilmi ediliyor.

 21. Merhaba kolay gelsin

 22. Yabanci vatandasi olan birinin ve türk vatandasi olan birinin calismadiginda yaptiracagi sigortanin fiyati nedir acaba? Dogru anladiysam türk vatandasi icin 52 TL. yabanci vatandas icin ne kadar ? Yardimci olursaniz sevinirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir