Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?
Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?
Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

Ekonomik yönden ücret, üretimde kullanılan bedensel ve düşünsel insan gücünün karşılığı ve emeği üretimde kullanabilmek için ödenen bir bedel olarak tanımlanmaktadır. Anayasa’mızın 55. maddesine göre; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları ise uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır”  denmiştir.

Ödenme Koşullarına Göre Ücret Çeşitleri

Ücret, işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile belirlenmekte olup, ödenecek ücretin türü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 49. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere zamana, parça başına, akort, götürü ve yüzdelere göre ücret olarak ödenebilmektedir. Yazımızda, oldukça karmaşık hesaplama olarak görünen saatlik ücretle ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Saatlik Ücret

Çalışanların fiili olarak çalışmış oldukları her saat başına belirtilen saatlik ücretin çarpımı ile ödenmektedir. Ücret dönemi içerisinde çalışmış olduğu toplam saatin belirlenen saat ücreti çarpımı ile hesaplanmaktadır.

 Saatlik Ücretinin Hesaplanması

Kural olarak hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılır.

Ücret aylık olarak belirlenmesi halinde günlük ücret, aylık ücretin 30’a bölünerek bulunur.

İşçinin aylık ücreti 30’a bölünür. Çıkan rakam 7,5’a bölünür. Sonuç işçinin bir saatlik ücretidir.

Örneğin 3.000 TL maaşla çalışan işçinin saatlik ücreti 3.000/30/7,5=13,33 TL’dir.

Özetle; İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür. İşçinin saatlik ücreti bulunmuş olur.

Örnek: 3.000/225=13,33

Fazla çalışma iş kanununa göre, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışılması halinde yapılan her bir saatlik fazla mesai için 1,5 saatlik ücret tutarında fazla mesai ödenmesi gerekir.

Fazla mesai ücretini hesaplamak için ücretin 225’e bölünüp çıkan sonuç 1,5 ile çarpılarak 1 saatlik ücreti tutarında fazla mesai karşılığı bulunabilir.

Saatlik ücretle çalışanlarda genel tatil ve hafta tatili günü ücretinin hesaplanması

4857 sayılı İş Kanunu’nun 49.maddesinde Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti başlığında İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir denir ve saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır hükmü yer alır.

Yani saat ücreti üzerinden çalışanlar genel tatil ve hafta tatili günü ücretlerini, brüt birim saat ücretinin 7,5 katıdır.

Haftalık çalışma saatinin 40-45 saat çalışılması hesaplamayı değiştirmemektedir.

4857 sayılı Kanun’un 46. maddesinin 2. fıkrasındaki; “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmü ile aynı Kanun’un 49.maddesindeki, “Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.” düzenlemesi dikkate alındığında, hafta tatili ve Genel Tatil günü için işçilere 7,5 saatlik ücret ödemesinin yapılması gerekmektedir.

İşveren tarafından çalışılmayan hafta tatili günü ücreti bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.45 saatlik çalışma süresini hafta tatili öncesinde 6 gün içinde tamamlanmasında veya 45 saatlik çalışmayı haftanın 5 gününde 9 saat çalışarak tamamlanması halinde 7.  günde 24 saatten az olmamak kaydıyla hafta tatili verilmelidir.

Çalışanların cumartesi günü çalışılması gereken 7,5 saatlik çalışma süresi hafta içi 5 gün içinde 9 saat çalışarak tamamlamaları durumunda hafta içi 5 gün içinde yapılan 7,5 saatlik ek çalışmaya karşılık cumartesi günü ücretli hafta tatili yapabilir.(7,5+1,5=9*5=45 saat)

Haftada 45 saat çalışan işçi için;

Ay içinde 4 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 4*7,5=30 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+30=225 saatlik ücret ödenmelidir.

31 çeken aylarda haftada 45 saat çalışan işçi için;

Ay içinde 5 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 5*7,5=37,5 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+37,5=232,5 saatlik ücret ödenmelidir.

Saatlik ücret ile çalışanlarda fazla mesai hesaplaması

Saat ücreti ile çalışanların fazla mesai hesaplaması, hizmet sözleşmeleri ile belirlenen brüt saatlik ücretleri esas alınır.

Saatlik çalışanların fazla mesai ücretinin hesaplanmasında haftada 45 saat ya da 40 saat çalışılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Fazla mesai işçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşıldığı süredir. İşçinin fazla çalışması zamlı olarak ödenmesi gerekir. Zamlı ücret yapılan her bir saatlik fazla çalışmaya karşılık 1,5 saat yani %50 zamlı ücret alınmasıdır. Bu oran  %50 İş Kanunun öngördüğü alt sınırdır.

İşveren isterse daha fazlasını %100 zamlı olarak da ödeme yapabilir.

Fazla mesai hesaplanırken ilk önce işçinin bir saatlik ücreti bulunmalıdır.

Hesaplama formülü

Fazla mesai süresi X saatlik ücret X 1,5 veya fazlası

Örneğin; Hafta sonu 20 saat fazla mesai yapan işçinin maaşı 3.400 TL olsun

3400/225=15.11 TL saatlik ücreti

Fazla mesai ücreti= 20*15,11*1,5=453,30 TL

Haftalık çalışma süresi ne kadardır

İş Kanunu işçinin çalışma süresini temel olarak haftalık olarak belirlemiştir. Taraflarca daha azı belirlenebilir. İş Kanununa göre işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yöntemde çalışanın hafta tatilini hak edebilmesi için haftalık çalışması zorunlu olan 45 saati tamamlamış olması gerekmektedir. İşveren bu süreyi günlük 11 saat aşmamak kaydıyla, haftanın dilediği günlerine dağıtılabilir.

Yine kanunda işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Saatlik ücretle çalışanların prim günleri nasıl hesaplanır?

Saatlik ücretle çalışan sigortalıların prim günleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi yolu ile belirlenmektedir.

Ay içinde çalıştığı toplam saat, iş kanunu gereğince günlük çalışma süresi olarak uygulanan 7,5’a bölünerek bildirilecek prim günü sayısı bulunur. Bu işlem sırasında kesirli çıkan sayılar yukarı yuvarlanmaktadır.

Örneğin, ay içinde 155 saat çalışmış olan bir sigortalı için “155/7,5= 20,66667

21 gün üzerinden sigorta primi ödenmelidir

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz …

14 yorum

 1. Merhaba,

  Aşağıdaki örnek “fazla mesai nasıl hesaplanır?” sizin daha once yayınladığınız bir makaleden. Benim sorum haftalık 45 satin altında çalışan kişilerin saatlik ücreti bulunurken 225’e değil de aşağıdaki örnek gibi mi hesaplanmalı? 2. sorum ise; normalde Haftalık 40 saat çalışan bir kişi bir hafta 48 saat çalıştıysa 45 saatten sonrası fazla mesai olarak hesaplanırken de haftalık 40 saat çalışmasına gore hesaplanan saat başı ücreti mi baz alınır yoksa aylık ücreti 225’e mi bölünür hep??

  Örneğin, haftada 40 saat çalışılan bir işyerinde bir hafta 43 saat çalışmış olan 3.000 TL ücretli işçinin fazla sürelerle çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini bulup %25 zamlı hesaplayarak fazladan çalıştığı süre ile çarparız.

  Burada saatlik ücret bulunurken, haftalık 45 saat çalışan kişilerde olduğu gibi 225 saate değil daha farklı bir saate bölmek gerekir. İşçi, iş sözleşmesi yapılırken ücretini, haftalık 40 saat çalışma karşılığında anlaşmış. İş Kanunu’na göre kişi 6 iş günü çalışarak hafta tatilini hak eder. Haftada 5 gün de çalışsa 6 gün çalışmış gibi saatlik ücreti hesaplanır.

  Buradan hareketle, haftalık çalışma süresinden kişinin saatlik ücretini buluruz. Kişinin bir aylık kazancının saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden saate bölmemiz gerekir.

  Günlük Çalışma Saati = Haftalık Çalışma 40 saat / 6 gün = 6,667 Saat

  1 Aylık Çalışma Saati = 6,667 * 30 gün = 200 Saat

  Saatlik Ücret = 3.000 / 200 = 15 TL

  Fazla Süreli Çalışma için ücretin % 25 zamlı halini bulmamız gerekir. Bunun içinde 1,25 ile çarpıyoruz.

  %25 Zamlı Ücret = 15 *1,25 = 18,75 TL

  Fazla Süreli Çalışma Ücretini bulmak için 40 saati aşan ama 45 saatin altında kalan saatleri %25 zamlı hesaplıyoruz.

  43 – 40 = 3 saat

  3 saat * 18,75 TL=56,25 TL

 2. asgari ücretli için
  4 hafta 500tl
  1 hafta pas
  4 hafta 500 tl
  1 hafta pas
  sizce bu ödeme sistemi doğru mu?
  haftalık ücret alan birisinin maaş alımı nasıl olmalı?

 3. Benim sorumda saatlik ücret ödeyen bir işletme de 28 çeken şubat ayında maaş asgari ücret in altında kaldığında ne yapacak?

 4. Merhabalar.İsyerinden 1.ci dereceden yakınım olmayan tanıdık için 1 gün izin almıştım.Maaşımdan 160 tl gibi bi ücret kesmişler.Özel okulda öğretmenim.Ayrıca o gün girmedigim dersler icin telafi etmem istendi ve telafi ettim.Ne yapmam gerekiyor.

 5. Merhaba,
  Haftanin ilk gununun pazertesi oldugunu yazan bi kanun varmidir.calistigim şirket 6 gun 45 saat sekille calisiliyor.ilk gun cmt, pazar tatil, pazt,sali carsamba,perşembe ve cuma calisilmasini istiyor.yine cmt de calisilirsa mesai ye mi.girer.pzt.nin haftanin ilk gunu olduguna dair is kanunda bir madde varmidir.bulamadim.teşekkürler.

 6. Tam sigortalı işe girdim ama 1050 tl maaş dendi böyle bir hakları var mı günde 8 saat çalışcam kanun ne diyor bilen var mı?

 7. Saatlik Çalışma hakkında konu ya başlıyorsunuz fazla mesai ile konuyu tamamlıyorsunuz… Bütün Forum siteleri böyle.Normal çalışma saatleri hakkında hesaplama ile iligli bilgi verebilen yok maalesef.. DEvirli sayı çıktığında prim ödeme gün sayısı yukarı yuvarlanır .Peki Brüt ücret kısmı ne olur.. Yani işçinin hak edişi..Onuda yuvarlıyormuyuz.. Örneğin Saatliği 14 Tl Olan işçi 10 Saat çalıştığında 2 güne yuvarlanıyor (SGK )Ancak Brüt hak edişi günlük asgari ücretin altında kalıyor Bu kanunen normalmi..Bunuda yuvarlıyacaksak saatlik sözleşmeler aslında anlamsızlaşmıyomu ?

  • nuray kılıc

   çok doğru yorumlamışsınız? Sizin sorunuz benim de sorum ancak, bir cevabını göremedim.

 8. Ne değişçek ülkede adaletmi var işçiye karşı

 9. Sabah 8 Akşam 6 saatleri arasında haftanın 5 günü çalışıyoruz yemek molası yarım saat ekleniyor ve iki adet 15 dakikalık mola veriyoruz Bir saat mola veriyoruz Normal mi

 10. Gözde Akgün

  Merhabalar
  Aylık 250 saatin üzerinde çalışıyorum ve bize 225 saatin üstünü mesai olarak yatırıyorlar.
  Aylık çalışma süremizin 225 olduğunu söylüyorlar.
  Ssk ya yatan gün üzerinden hesaplıyorlar.
  Desteğinizi rica ediyorum.
  Bu olay yasal mıdır.

 11. Asgari ücret fazla mesaileri brütten mi hesaplanıyor netten mi kanunen nedir birde kanun maddelerini yazarsanız sevinirim

 12. 225 saat saçmalığını çok güzel yutturuyorlar kimsede gıkını çıkaramıyor malesef.. ben 3250 tl maaş alan bir işçiyim haftada 5 gün 10 saat çalışıyorum 1 saat molalar düşülünce 9 saat haftada 45 saat ten 4 hafta sonucu 180 saat aktif çalışıyorum haliyle normal çalıştığım her saatin karşılığı 18 tl iken fazla mesai yaptığımda bu hesapla saatlik 21.5 tl alıyorum bu da 1.19 luk bir artış yapıyor yani mesaide 1.50 alınır lafı koca bir yalandan ibaret 225 saat hesabıyla işçinin çalışmadığı saatler de sanki çalışılıyormuş gibi hesaplanarak işçiler kandırılıyor…

Pelin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir