Genel sağlık sigortası

Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta.

Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaş Düzeltmeleri

İş Güvencesi Tazminatı SGK Uygulamaları

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler -1

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’nın Kod 29 Değişiklikleri Neler Getirecek?

SGK’nın Kod 29 Değişiklikleri Neler Getirecek?

İşten çıkış nedeni kodlarında son zamanlarda yapılan değişikliklerle birlikte işten çıkış süreçlerini uzman gözüyle yeniden değerlendiriyoruz.