2020 İşsizlik Ödeneği
2020 İşsizlik Ödeneği

2020 İşsizlik Ödeneği

2020 İşsizlik Ödeneği tutarları belli oldu. Peki işsizlik tutarları nasıl belirleniyor, neler kıstas alınıyor? Bu ödenekten kimler, nasıl faydalanıyor?

İşsizlik Ödeneğinden Faydalanmanın Şartları Neler?

İşsizlik ödeneği, işsiz kalan kişiye belirli bir süre için, işsizlik fonu tarafından ödenen tutar olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödenekten faydalanabilmek için işsizlik sigortası kapsamında olmak yeterli.

 • İşsizlik sigortası kapsamında çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Kişinin işten ayrılışı gerçekleşmeden önceki son 120 gün içinde aralıksız olarak sigorta primlerinin ödenmiş olması,
 • İşten ayrılışı gerçekleşmeden önceki 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
 • İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurulması gerekiyor.

İşten ayrılmış ve yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyor.

Ayrıca bu imkandan faydalanacak kişinin aşağıdaki işten çıkış kodlarından birisi ile işten ayrılması gerekiyor.

 • 04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • 05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • 12-Askerlik
 • 15-Toplu işçi çıkarma
 • 17-İş yerinin kapanması
 • 18-İşin sona ermesi
 • 23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 • 24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • 25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • 27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • 28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 • 31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • 32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • 33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 • 34- İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Öte yandan askerlik sebebi ile yapılan işten ayrılışlarda terhis tarihini izleyen 30 gün içinde terhis belgesi ile birlikte İŞKUR’a başvurulması gerekiyor.

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için yukarıda belirtilen 2. maddede yer alan 120 gün içinde aralıksız olarak sigorta primlerinin ödenmiş olması şartı aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması sebebi ile primi yatırılmaması halinde, prim yatırılamayan bu süreler 120 gün şartı içinde değerlendirilmiyor.

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

İşsizlik Ödeneğinden Faydalanma Süresi

Bu imkandan faydalanma süresi ise son 3 yıla bakılarak, aşağıdaki gibi belirleniyor.

 • 600 gün sigortalı olarak çalışanlara 180 gün,
 • 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün,

 

İşsizlik Ödeneği Alanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyor. İşsizlik Maaşı süresi boyunca Genel Sağlık Sigortası primi İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de Genel Sağlık Sigortası kapsamında kabul edilerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

İşsizlik Ödeneği Hesaplanması

İşsizlik maaşının hesaplanmasında kişinin son dört aylık prime esas kazancı önem teşkil ediyor. Son 4 aylık prime esas kazancının günlük ortalama tutarının %40’ı üzerinden hesaplama yapılıp, sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak hesaplama ile elde edilen tutar aylık brüt asgari ücretin %80’ini geçemiyor. Brüt tutarı yüksek olan kişiler için işsizlik ödeneği hesaplanırken ortaya çıkan sonuç günlük asgari ücretin %80’inden fazlaysa, kişinin alabileceği işsizlik ödeneği en çok asgari ücretin %80’i kadar oluyor.

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

Örnek: 2020 yılı asgari ücreti üzerinden çalıştığı düşünülen personel için,

Son 4 aylık prime esas kazançları toplamı : 2.943+2.943+2.943+2.943 : 11.772

Ortalama aylık kazancı : 11.772 / 4 : 2.943

Ortalama aylık kazancının %40’ı : 2.943 x 0,40 : 1.177,20

Damga vergisi Kesintisi : 1.177,20*0,00759 :8,93

Hak edilecek işsizlik ödeneği : 1.177,20 – 8,93 : 1.168,27 TL

Ayrıca bu içerik de ilginizi çekecektir.

Arabuluculuk Sonucunda İşsizlik Maaşı

 

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Pandemi desteklerinin son süreleri neler? Kimlerin, hangi işlemleri yapmaları gerekiyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir