Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / 4857 Sayılı Yasa Kapsamında İşçilere, Ücret Kesme Cezası Verilmesi

4857 Sayılı Yasa Kapsamında İşçilere, Ücret Kesme Cezası Verilmesi

Bilindiği üzere 4857 sayılı Yasa kapsamında işçilere ücret kesme cezası verilmesi mümkün olabilmektedir. İşçilere verilen bu ücret kesme cezalarının ne şekilde değerlendirileceği, yayınlanan yönetmelikle belirlenmiş durumda.

17.07.2008 tarih, 26939 sayılı Resmi Gazete’de;

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu değişiklikle; Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler başlıklı 9. maddeye Ç fıkrası eklenmiş, Yardım İsteğinde Usul başlıklı 11. madde yeniden düzenlenmiştir.

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Firmalarda Yabancı Çalışan Sınırlaması

Firmalarda Yabancı Çalışan Sınırlaması

Yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmaların çalışma izni başvurularında aranan en önemli kriterlerden biri, işyerinde her …