Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / İlave İstihdama 3 Aylık Ücret Desteği
İlave İstihdama 3 Aylık Ücret Desteği
İlave İstihdama 3 Aylık Ücret Desteği

İlave İstihdama 3 Aylık Ücret Desteği

İstihdam sağlamak isteyen işverenlere güzel bir destek uygulaması yürürlüğe girdi. İşe başlatılan işçilerin 3 aylık ücretlerinin asgari ücrete kadar olan tutarı devlet tarafından karşılanacak. İstihdamın artışı hedefleyen bu teşvik ile işsizlik oranında önemli ölçüde azalma bekleniyor.

İşveren desteği, ana hatlarının yürürlüğe giren torba yasa ile belirlenmesinin ardından yayımlanacak yönetmelikle beraber uygulanmaya başlanacak.

Yasal Düzenleme

Bir torba yasa niteliğinde olan 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22/02/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’un 8. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 19. maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere yeni desteği düzenleyen fıkra eklendi.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

Ücret Desteğinin Uygulanma Koşulları

Yayımlanan kanunda sektör, yaş gibi kısıtlamalar bulunmadığından destek geniş bir alanda uygulanabilecektir.

  • Sigortalının işe başlama tarihi 1.2.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında olmalıdır.
  • Sigortalı, ilgili işyerinin 4(a) kapsamında uzun vadeli sigorta koluna tabii olarak bildirdiği 2018 Ocak-Aralık dönemlerindeki en düşük sigortalı sayısına ilave olarak alınmış olmalıdır.
  • Sigortalı, işe alındığı tarihten itibaren 9 ay boyunca çalışmaya devam etmelidir. Haklı nedenle yapılan iş akdi fesihleri hariç olmak üzere, 9 aylık süreç içerisinde iş akdi feshedilmemiş olmalıdır.

İşveren desteğinin koşulları ve uygulanışı ile ilgili diğer detaylar yönetmeliğin yayımlanmasının ardından netlik kazanacaktır.

İşveren Desteği Tutarı Nasıl Hesaplanacak?

7166 sayılı Torba Kanun ile gelen bu İlave İstihdam Teşviki bir ücret desteğidir. Çalışanın ücretinin asgari ücrete kadar olan kısmını 3 ay boyunca karşılanacaktır. Destek Tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak şey çalışanın prim günüdür. Çalışanın prim gününün 67,36 ₺ ile çarpılması sonucu bulunacak tutar İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

Örneğin, Bir önceki yılın en düşük sigortalı sayısının bildirildiği aydaki çalışan sayısına +1 olarak, 1.2.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe başlayan ve 2.558,40 ₺ brüt ücretle (asgari ücretle) işe başlayan bir işçiyi düşünelim. İş başladığı ayda toplam 30 prim günü çalıştığını varsayalım. İşverenin bu işçi için destek tutarı 30 * 67,36 = 2020,80 ₺ olacaktır. Aynı zamanda asgari ücretin net tutarına denk gelen bu tutarla birlikte işveren çalışana ödeyeceği tüm net ücret tutarını İşsizlik Fonundan tahsil etmiş olacaktır.

Bu destek 7103 sayılı Kanun’un Geçici 19. maddesinde bildirilen istihdam teşviki ile birlikte uygulanabilecek. Geçici 19. madde İlave istihdam teşviki ile ilgili detaylar için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Geçici 19. Madde İlave İstihdam Teşviki

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Yol Ücretleri Nasıl Vergilendirilir?

Yol Ücretleri Nasıl Vergilendirilir?

İşverenler, işçilere çalışma karşılığı olan asıl ücretin yanında ek ücretler de verebiliyor. Yol ücretleri de buna dahil. Peki, son düzenlemelere göre yol ücretleri nasıl vergilendirilecek?

2 yorum

  1. Alacağıız asgari ücret tutarı olan desteği ilk aydan itibaren mi alacağız yoksa istihdam taahhüdümüz olan 9 ayın sonunda mı alacağız?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir