Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / SGK Borçlarını Yapılandırmak İçin Yeni Fırsat
SGK Borçlarını Yapılandırmak İçin Yeni Fırsat
SGK Borçlarını Yapılandırmak İçin Yeni Fırsat

SGK Borçlarını Yapılandırmak İçin Yeni Fırsat

27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlandı. 6736 sayılı Kanun ile borçlarını yapılandıramamış kişilere SGK Borçlarını Yapılandırmak İçin Yeni Fırsat verildi.

7020 sayılı Kanun ile yürürlük kazanan borç yapılandırması Mart 2017 ve öncesindeki ödenmemiş borçları kapsıyor. Daha önce yapılandırılmış olan borç taksitleri kapsam dışı olarak değerlendirilecek.

Yapılandırma Neleri Kapsıyor_?

Yapılandırmanın kapsamında 31 Mart 2017 ve öncesine ait vergiler ve cezaları, idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri, belediye alacakları ve cezaları, faiz, zam ve gecikme zamları yer almaktadır.

Bu yapılandırma;

  • İşçi, memur veya kendi adına bağımız çalışanların 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacaklarından,
  • 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacaklarından,
  • Yaşlılık – Emeklilik – Malûllük aylığı bağlandıktan kendi adına bağımsız olarak (4bli) sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacaklarından,
  • 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı alacaklarından,
  • * İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlardan

kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017’de vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar hakkında uygulanır.

* (5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 maddeleri; 506 sayılı SSK Kanunu mülga 10, 26, 27 ve 28 maddeleri; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SSK Kanununun mülga 63 üncü maddesi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129. maddesi gereğince)

Yapılandırmadan Nasıl Faydalanılacak?

Yapılandırmadan faydalanabilmek için borçlu olunan kurumlara 30 Haziran 2017’ye kadar yazılı müracaatta  bulunulması gerekmektedir. Yapılandırılan SGK borçlarının 31 Ağustos 2017’ye kadar ilgili kurumlara ödenmelidir.

Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini peşin ya da taksitler olarak yapabilecektir. Ama peşin ödeyenler için daha avantajlı indirimler olacak.

  • Yapılandırılan borç tutarının ilk taksitinin ödemesi süresinde tamamen ve peşin olarak ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarlardan %50 indirim uygulanacaktır.
  • Borç tutarları taksitle ödenirse, taksit sayısına göre belirlenen katsayı ile çarpılarak 2 ayda bir ödenecek şekilde taksit tutarı hesabı yapılacaktır. Taksit sayısı kısaltılırsa katsayı da düşecektir.

Taksitli ödeme yapmak isteyenler en fazla 18 parçada ödeme yapabilecektir. 2 ayda bir ödeneceği varsayılırsa, ödemeler 36 ayda tamamlanacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

SGK Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

SGK Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Geçtiğimiz günlerde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu ile Vergi ve SGK borçlarının …

1 yorum

  1. mustafa Taha temel

    ben 9 aydır bi firmada çalışıyorum ve belli sebeplerden dolayı çıkmak istiyorum işsiz maaşı ala bilirmiyim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir