torba-yasa-ile-neler-degisecek-sgk-prim-borclarina-yapilandirma

Torba Yasa İle SGK Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

torba-yasa-ile-neler-degisecek-sgk-prim-borclarina-yapilandirmaKamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz hafta yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Yasa, iş hukukundan sosyal güvenliğe, vergi hukukundan iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok alanda önemli değişiklikler yaptı. Değişiklikleri önümüzdeki günlerde yazılarımızda ayrıntılı olarak anlatmaya devam edeceğiz.

Torba Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme de vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma hakkı getirilmesi oldu. Öncelikle belirtmek isteriz ki Torba Yasanın getirdiği “borç affı” anapara borcuna yönelik değildir!
Bugünkü yazımızı mükelleflerin, vatandaşların ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanların hangi borçlarının ne ölçüde yapılandırılacağını sizlere anlatacağız.

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

torba-yasa-ile-neler-degisecek-sgk-prim-borclarina-yapilandirmaKamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz hafta yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Yasa, iş hukukundan sosyal güvenliğe, vergi hukukundan iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok alanda önemli değişiklikler yaptı. Değişiklikleri önümüzdeki günlerde yazılarımızda ayrıntılı olarak anlatmaya devam edeceğiz.

Torba Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme de vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma hakkı getirilmesi oldu. Öncelikle belirtmek isteriz ki Torba Yasanın getirdiği “borç affı” anapara borcuna yönelik değildir!
Bugünkü yazımızı mükelleflerin, vatandaşların ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanların hangi borçlarının ne ölçüde yapılandırılacağını sizlere anlatacağız.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan ve yapılandırılma kapsamına girilen borçlar nelerdir?

6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile bir çok Sosyal Güvenlik Kurumu alacağı yeniden yapılandırılma sürecine girecek.
Buna göre zamanında ödenmemiş olan,

  • 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmemesinden önce Kamuoyunun SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı olarak bildiği 5510 sayılı Kanun ile 4/a , 4/b ve 4/c olarak yerini alan mükelleflerin prim borçları,
  • Emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları,
  • İşsizlik sigortası primi borçları,
  • Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları,
  • Ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
  • 30.04.2014 tarihi ve öncesinde bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olan eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları,
  • 5510 sayılı Kanunun 60/1(g) Maddesi uyarınca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan idari para cezası borçları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle emekli aylıkları kesilmesi gerekenlere SGK tarafından yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,

Anaparası borç olacak surette faiz ve yan alacakları bakımından yapılandırma kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Borç Anaparası Devam Ederken Faizden Kurtulma İmkanı

Torba Yasanın bu yapılandırma imkanı birçok kesim tarafından yanlış biliniyor ve özellikle borç anaparasının da yapılandırma kapsamına alındığı zannedilmektedir.

Burada önemle vurgulamak isteriz ki; Torba Yasa’nın borç affı, zamanında ödenmediği için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanarak yüksek bedellere ulaşan, asıl borcu (borç anaparasını) katlanarak geçen faiz borcunun yapılandırılarak he büyük faiz ödeme miktarından mükellefleri kurtarmak hem de ödenmemiş borçlara ilişkin mükelleflere taksitlendirme getirmektir.

Borç asıllarına Sosyal Güvenlik Kurumuna uygulanan yüksek faiz, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Sonrasında ise geriye kalan anapara kısımları, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11.09.2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak güncellenecek.
Böylece yüksek faiz gidecek; düşük faiz gelecek ve üstelik bu yeni çıkacak tutarı 36 aya kadar (ikişer ayda bir ödeme ile 18 takside kadar) bölmek mümkün olabilecek.

Vurgulamak istediğimiz diğer bir nokta ise, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olup da çeşitli mal ve alacakları haciz altında bulunanların, borcun yeniden yapılandırılması ileyapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar da iade edilecek.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?