KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinde Hatalı Uygulamalara İlişkin SGK Genelgesi
KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinde Hatalı Uygulamalara İlişkin SGK Genelgesi

KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinde Hatalı Uygulamalara İlişkin SGK Genelgesi

Kısa Süreli Çalışma veya Nakdi Ücret Desteğinden yararlanmasına rağmen (Pandemi döneminde 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 29. madde ve geçici 32. madde kapsamında verilen destekler) eksik gün bildirilen sigortalılar için SGK 2023/24 sayılı genelge ile birlikte işverenlere sigortalı çalışanlarının eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı verdi.

Çok sayıda işvereni ilgilendiren konuyla alakalı TBMM harekete geçti ve 7431 sayılı yasanın 5.maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 94. madde sayesinde işverenlere söz konusu desteklerdeki hatalı uygulamalarını telafi etme şansı doğdu.

Geçici 94. maddenin kapsamı, nasıl faydalanılacağı ve nasıl uygulanacağına yönelik esaslar 2023/24 sayılı genelgede belirtilmiştir.

Kimler Bu Haktan Faydalanabilir?

Söz konusu hak pandemi döneminde sağlanan desteklerin hatalı kullanımını telafi etmeye yönelik olduğu için yalnızca 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 29 ve 32. Maddelerden faydalanan işverenler bu haktan faydalanabilir.

Yine 4447 sayılı kanunun geçici 29 ve 32. Maddelerinden faydalanma şartı olmakla beraber sigortalının eksik gün bildirimi yapılırken ‘’18’’ (KÇÖ), ‘’27’’ (KÇÖ ve Diğer nedenler), ‘’28’’ (Pandemi Ücretsiz izni) veya ‘’29’’ (Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer) kodları seçilmiş olmak zorunda.

5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 94. Maddeden Nasıl Faydalanabilirim?

Eğer gereken şartları sağlıyorsanız;

1-Öncelikle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri yahut Hizmet merkezlerine giderek 4447 sayılı kanunun geçici 29 ve 32. maddelerinden faydalandığınızı belirten Ek-1 formu alınmalı. Söz konusu formda iş yerinin sicil numarası, fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalı bilgilerine ve sigortalı için yapılan fazla ve yersiz yapılan ödeme gün sayısı gibi bilgiler yer almaktadır.

Formda istenen tüm bilgiler 2 nüsha şeklinde doldurulduktan sonra işveren tarafından tekrar Çalışma ve İş Kurumunun İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerine ibraz edilmeli ve onay alınmalıdır. Şayet form onaylanırsa iki nüshadan biri işverene verilir diğeri ise Çalışma ve İş Kurumu tarafından saklanır.

2-İşveren İlgili birimden alınan onaylı form ile SGK İl Müdürlüğü veya SGK Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunulmalı. Kuruma verilen Ek-1 formundaki bilgiler ile Kurumun kayıtlarındaki bilgiler karşılaştırılır. Şayet Ek-1 formu ve kurum kayıtlarındaki veriler uyuşmazsa veya formda değişiklik yapıldığı tespit edilirse form yeniden düzenlenir.

3- Söz konusu başvurudan sonra başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren eksik hizmet bildirilen günlerle alakalı ek nitelikte muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin veya aylık prim ve hizmet belgelerinin üç ay içinde verilmesi ve içeriğindeki primlerinde aynı süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.

5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 94. Maddeyi Geriye Yönelik Kullanabilir Mi?

7431 sayılı yasanın ek 17. maddesinin birinci fıkrasında açıkça belirtildiği üzere anılan kanunun yürürlük tarihinden önce bu maksatla SGK’ya bildirilen günler için herhangi bir şekilde ödenen sigorta primleri iade edilmeyecektir.

Bu sebeple işveren tarafından düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yahut aylık prim ve hizmet belgesi kanun türü seçilmeden ibraz edilmeli. Yapılan kontroller sonucunda 5510/Geçici  94. madde kapsamında verilen beyanname veya belgelerin kanun türü seçilerek verildiği tespit edilirse yersiz olarak yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

3 Aylık Sürede Yükümlülükler Nedir?

Şayet işveren kuruma başvurduktan sonra 3 ay içerisinde gereken beyanname veya belgeleri kuruma sunmazsa yahut beyanname veya belgeleri sunup içeriğindeki primleri aynı süre içerisinde ödemezse söz konusu maddeden faydalanamaz. Yani belgelerin ibrazı ve prim ödemeleri için ayrı ayrı değil, toplamda 3 ay verilmiştir. Düzeltme belgeleri de yine aynı süre içerisinde verilirse yasal süre içerisinde verilmiş sayılabilir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir