Güncel

Alt İşveren Durumu Esas No: 2010-49665

• İŞE İADE İSTEMİ ( Davacı Davayı Bilinçli Bir Şekilde Sadece İSKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açtığı – Husumette Yanılmadan Söz Edilemeyeceği/Davalı İSKİ Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği ) • ALT İŞVEREN ( Muvazaaya Dayanma/İşe İade İstemi – Davacı Gerçek İşvereninin İSKİ Genel Müdürlüğü Olduğunu Belirterek Davayı …

Devamı »

İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Fesih

İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Fesih Giriş: İşçi fazla mesai ve genel tatil günlerine ait ücretlerinin ödenmemesi halinde iş akdini haklı nedene dayalı olarak feshedebilir. Özet: Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir: a) İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu …

Devamı »

Mevsimlik İşçi Esas No: 2010 / 30996

Özü : mevsımlık ış sözleşmelerı 4857 sayılı iş kanunu’nun 11. maddesındekı hükümlere uygun olarak, belırlı sürelı olarak yapılabıleceğı gıbı belırsız sürelı olarak da kurulabılır. objektıf nedenlerın varlığı halınde, tek bır mevsım ıçın yapılmış belırlı sürelı ış sözleşmesı, mevsımın bıtımı ıle kendılığınden sona erer ve bu durumda ışçı ıhbar ve kıdem …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2011- 3485

• İŞE İADE İSTEMİ ( Salt Devir İş Sözleşmesinin Feshin İçin Geçerli Sebep Teşkil Etmediği – Davacının İş Sözleşmesi Devirden Sonra Feshedildiğinden ve İşyeri Artık Devralan Şirketin İşyeri Olduğundan Davacının Devralan İşveren Olan Davalı Gıda Şirket İşyerine İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( İş Sözleşmesinin Feshin …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2010-21-739

• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davalı Ticaret Odasının Temizlik İşinin Tamamını Diğer Davalı Olan Temizlik Firmasına Devretmediği/Üst İşverenlik Sıfatının Devam Ettiği – Davalı Odanın Manevi Tazminattan Müştereken ve Mütesesilsilen Sorumlu Tutulacağı ) • ALT İŞVEREN – ÜST İŞVEREN ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayanan Manevi Tazminat Davası/Davalı Ticaret Odasının …

Devamı »