Güncel

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi Giriş: İşveren işçinin devamsızlığından dolayı iş akdini feshettiğini İddia ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.   Özet: Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir: – Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamaktadır. – İşçinin …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2010-9024

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde Yasanın 41. ve 63.Md. Gereğince Örtülü Denkleştirme Kabul Edilerek Yasal Sınır Olan 11 Saati Aşan Çalışmalar İçin Günde Sadece 3 Saat Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gerektiği ) • İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Fazla Çalışma – Örtülü Denkleştirme Kabul Edilerek Yasal …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2010-9-128

• FARK ÜCRET ALACAĞI ( SEKA İzmit İşletmesinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi Nedeniyle – Protokolün Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kapatma ve İş Akitlerinin Feshi Kararını Ortadan Kaldıran ve İşyeri Devrine İlişkin Bir Karar Niteliğinde Bulunmadığı/Reddi Gereği ) • SEKA İZMİT İŞLETMESİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVREDİLMESİ ( Protokolün Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kapatma ve İş …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009-9526

• İŞE İADE KARARI ( Feshin Geçersiz Sayılarak İade Kararı Verildiği/İşçi Yasal Süresi İçinde Başvurmasına Rağmen İşverenin İşçiyi İşe Başlatmadığı – Önceki Fesih Ortadan Kaldırılarak İş Akdinin İşe Başlatmama Tarihinde Feshedilmiş Sayılacağı/İhbar Tazminatının Ödeneceği ) • İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Kararı Sonucu İşçinin Yasal Süresi İçinde İşverene Başvurduğu/İşverenin …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009-9524

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine Göre İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği ) • İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI ( İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine …

Devamı »