Emeklilikte Son 7 Yılın Önemi
Emeklilikte Son 7 Yılın Önemi

Emeklilikte Son 7 Yılın Önemi

Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigortalarda 2008 yılında yapılan reform ile önceki sistemde ayrı olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilerek tüm sigortalılar için uygulama esasları belirlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesine göre;

  • Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (4/a)-SSK
  • Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (4/b)-BAĞ-KUR
  • Kamu idarelerinde çalışanlar (4/c)-Emekli Sandığı

şeklinde tanımlanıyor ve kendi içerisinde uygulama esasları barındırıyor.

Reform öncesinde çalışan devamlı aynı Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışmış ise, emekliliği ilgili kurum mevzuatı çerçevesinde dikkate alınıyordu. Ancak birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmuşsa, örneğin sigortalının SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışması varsa, hangi kurum mevzuatına göre emekli olacak ve emekli aylığını hangi kurum ödeyecek sorusu oluştuğundan, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun “Aylığı bağlayacak kurum” başlıklı 8’inci maddesinde kendisine yer buluyor.

İlgili maddeye göre birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi çalışması olan kişinin emeklilik zamanı geldiğinde son yedi yılda (2520 prim günü) hangi kuruma tabi çalışma daha fazlaysa o kurum kapsamında, hizmet süreleri eşitse en son tabi olunan kurum mevzuatı çerçevesinde emekli aylığı bağlanıyordu. Özetle son yedi yıl içerisinde sigortalının hangi kuruma tabi çalışması 1260 günden fazlaysa o kurum kapsamında emeklilik kapsamına alınıyor.

Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 5510 sayılı Kanunun 106’ncı maddesi uyarınca söz konusu 2829 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Ancak günümüzde de emeklilik başvurusunda bulunanların 1 Ekim 2008 tarihinden önce de çalışmaları olduğundan, söz konusu Kanun hükümleri 1 Ekim 2008’den öncesine ait birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi çalışması olanların emeklilik başvuruları sırasında uygulanmaya devam ediyor.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2022 Yılı 2. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

2022 yılı 2. dönem yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları belli oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir