Fesih Yasağının Çıkış Kodları Belirlendi
Fesih Yasağının Çıkış Kodları Belirlendi

Fesih Yasağının Çıkış Kodları Belirlendi

Fesih yasağının hangi çıkış kodları için geçerli olduğu tartışılırken, konu İŞKUR’un iç yazışması ile açıklığa kavuştu. Fesih yasağı, 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. madde ile hayatımıza dahil oldu. 17 Nisan’dan 17 Temmuz tarihine kadar da uygulanmaya devam edecek. Fesih yasağının çıkış kodları belirlendi. İşten çıkış işlemi gerçekleştirmek isteyen işverenler, yasağın istisnalarını merak ediyor. Düzenlemelerde açıkça yer almayan istisnalar için İŞKUR’un bilgilendirmeleri açıklayıcı oldu.

Fesih Yasağının Yasal Dayanağı

Fesih yasağının yasal dayanağı, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9. maddesidir. Bu madde ile, iş yaşamımızı düzenleyen temel yasamız 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. madde eklendi.”. GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Uygulaması

İşverenlere iş akdi feshi yasağı getirilmesi ile işverene çalışanı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanındı. Buradaki amaç hem istihdamı korumak, hem de işverenin ve işçinin bu zorlu süreçte mağduriyetini engellemekti. Ücretsiz izne gönderilen çalışanlar ise, devletin günlük 39,24 TL olan ücret desteğinden yararlanabilecek. Bu destek için, prim günü ya da sigortalılık şartı aranmıyor. Ücretsiz izin desteğinden sadece emekli çalışanlar istisna tutuldu. İş sözleşmesi askıda kalsa da emekli aylığını almaya devam eden emekli çalışanlar, bu süreçte işveren tarafından ücretsiz izne gönderilebilecek, fakat ücretsiz izin ücret desteğinden yararlanamayacak.

Kısa Çalışma Kapsamındaki İş Yerlerinde Fesih Yasağı Nasıl Uygulanır?

Kısa çalışma ödeneğinden işçinin yararlanma şartları son 3 yıl içinde 450 prim günü işsizlik sigortasının ödenmiş olması ve son 60 gün hizmet akdiye çalışmış olmaktı. Bu şartları sağlayan çalışanlar, salgının yarattığı zorlayıcı sebeple çalışma sürelerinin en az 3’te 1 oranında azalması ile, çalışamadıkları sürelerin ücretini İşkur’dan kısa çalışma ödeneği olarak alacak. İşçilerin bu şartları sağlamasının yanında iş yeri ile ilgili de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunlardan en önemlisi iş akti feshi. Kısa çalışma döneminde, kısa çalışma yapılan iş yerinde çalışan işçilerin işveren tarafından işten çıkartılması kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartını etkiliyor. Öyle ki, işveren kısa çalışma yapılan iş yerinde bir işçiyi işten çıkartırsa, o iş yerinde hiçbir işçi bu ödenekten yararlanamıyor. Yani iş yeri kısa çalışma ödeneği hakkını kaybediyor. Buradan yola çıkarak, 17 Nisan ile getirilen fesih yasağına ek olarak, kısa çalışma yapılan süreç boyunca da işveren feshi yasaklanmıştır. Kısa çalışmanın başladığı tarih 17 Nisan öncesine denk gelse de, kısa çalışma dönemini içeren zamanlarda işveren feshi kısıtlanmıştır. İşverenin, işçiyi ahlak ve iyi niyete uymayan sebepten haklı nedenle bildirimsiz işten çıkarması (4857 sayılı İş Kanunu madde 25/II) istisna kapsamında kabul edildiğinden, bu sebebe dayanarak yapılmış fesihler kısa çalışma ödeneğini etkilemeyecek.

İşten Çıkış Kodlarına Göre Fesih Yasağı Hangi Çıkışlarda Uygulanır?

İşverenin iş akdi feshi kısıtlamasını SGK çıkış kodları üzerinden ele almak gerekirse, 01, 04, 15, 22, 27 ve 28 kodları için yasağın geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İşveren deneme süresinde olan bir işçiyi işten çıkarmak istiyorsa, bunu fesih yasağı bittikten sonrasına planlayabilir. Bu süreçte işçiye ücretsiz izin vererek iş sözleşmesini askıya alabilir. İşçiyi deneme süresinde ücretsiz izne gönderen işveren, ücretsiz izin boyunca sözleşme askıda kalacağından, izin bitişinde denem süresini kaldığı yerden devam ettirebilir. İşveren fesih yasağı devam ederken, performans, verimsizlik, işe geç gelme, uyumsuzluk gibi “geçerli neden” kavramına dahil olabilecek sebeplerden işçiyi işten çıkartamayacak. Bu çıkışlar ancak fesih yasağı sonrasında yapılabilir. Aynı şekilde toplu işten çıkarmalar da fesih yasağı nedeniyle yapılamayacak. İşverenin haklı nedenle fesih gerekçelerinden olan, 4857 sayılı İş Kanununda madde 25/I – III –IV bentlerinde düzenlenmiş sebeplerden de işten çıkış işlemi kısıtlandı. İşveren yalnızca 25/II bendi ile fesih gerçekleştirebilir.
SGK İşten Çıkış Kodu İşten Çıkış Nedeni
1 Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi
4 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi
15 Toplu İşçi Çıkarma
22 Diğer Nedenler
27 İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih
28 İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih
 

Fesih Yasağı Ne Zaman Sona Erecek?

Fesih yasağı, 3 ay için getirilmişti. Fakat cumhurbaşkanının yetkisiyle 6 aya kadar da uzatılabileceği kanun maddesinde belirtilmişti. 17 Nisanda yürürlük kazanan yasak, 17 Temmuzda sona erecek. Kısa çalışma yapan iş yerleri ise, kısa çalışma yaptıkları sürece işçi çıkartamayacak.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

15 yorum

 1. Video çok bilgilendirici olmuş, ellerinize sağlık

 2. MEHMET AYDEMİR

  Merhaba benim sorunum işyerinden kendi istegimle işten ayrılmak istiyorum ve isverim ayrilamazsin diyor 3 ay seni işten cikar tamam diyor nasıl bir yol izlemem gerekir neyapmaliyim yardimlariniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim kalın sağlıcakla saygılarımla

 3. Merhaba
  Çalışanımıza 17 şubatta ihbar öneli düzenledim tebliğ yaptım 27 martta 04 kodu ile çıkış yapıldı.
  1- Bu kişi taşeron çalışanıdır.
  2- kçö 23 martta başladı ve yararlanıyoruz
  3- işkurdan kçö işçi çıkışı olduğu için 27 martta kçö sonlandırıldı bilgisi geldi.

  Bu durumda kişiye 17 şubatta yapılmış olan bir fesih tebliği var ve kişi taşeron işçisi bu durumda kçö nin sonlandırılması ve mağdur olmamız durumunda ne yapabiliriz.Avukatımız fesih bildirim tebliği yapıldığı tarih önemlidir diyor ayrıca taşeron işçiden ana işveren kçö de sorumlu değildir diyor çünkü taşero edilen işin zamanı ve durumu belirsizdir diyor.iş ileri boyutlara taşınacak olursa hukuksal açıdan haklıyız diyor..
  Sizlerce nasıl bir yol izlemem lazım çünkü bize işkur personeli bilgilendirmesi sonucu bu işlemleri yaptık ve şuanda mağdur duruma düşüyoruz.
  Teşekkür ederim..İyi çalışmalar.

 4. Merhabalar.
  Ben işyeri ile karşılıklı anlaştım.
  İşveren bana kıdem tazimanatı ödemeyi kabul etti ben de işten ayrılmayı kabul ettim.
  Ancak işveren çıkış kodu yasağı olması sebebiyle çıkışımı şu an yapamıyor ve 22.04.2020 tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkarttı.
  Ücretsiz izin kodunu da 12 olarak girildiği için devletin verdiği destekten yararlanamıyorum.
  işten ayrılmak için yasağın bitmesini beklemek zorunda mıyım?
  Herhangi bir yol izlenebilir mi?

 5. Merhabalar çalışmış olduğum şirket imalat ve malzeme satışı yapıyordu ve bir kararla imalatı kapattı ve bana da çıkış verildi bu çıkışla bütün haklarımı alacağımı söylediler temmuz 5 de çıkış alacağım ama normalde çıkış yasağı var deniliyor beni nasıl çıkartıyorlar anlamış değilim

 6. İnsanların dayatma ile verilen yazıcıdan çıkmış ama işçinin ağzından yazılmış igrenç ikale anlaşmaları bahane edilip işten çıkarılıyılorlar. Çıkış işlmeleri malesef herşeye ayrıntı yazmasında rağmen bir hukuk garabeti 22 diğer diye bir madde ile yapılıyor. İşkur bunu bahane edip işçiye işsizlik maaşı bağlamıyor. Peki bu ikale anlaşmalarında işçinin kıdem tazminatı olarak verilen ve vergilendirilen ödemeleri sonradan açılan mahkemelerce verilen kararla kesilen gelir vergileri işçiye aktarılıyor ise kısacası bu bir hak teslimiyeti ise yani bu işlem bir işten çıkarma ise neden İşkur bu 22 diğer garabetinin arkasına sığınıyor. İşçisinden intikam alan işyeri. İşçisini koruyaman siyaset. Hak teslimi yapması gerekirken gasp yapan ….. Yazık kanaatimce bu hukuk sayılsada adalet değil. Sonrada kalkınamayan, batan, ilerlemeyen büyüyemeyen ekonomi unsurları. Herşey kağıt üstündeki artılar ve eksiler değildir. Adaletin artıları ve eksileri göz ardı edilmiş bir çalışma yaşamı yürümez.

 7. 17 nisanda 4 koduyla işten çıkışım verildi İhbar tazminatım verildi,bu durumda fesih geçersiz mi olur. Yoksa işveren sadece idari para cezası mı öder.

 8. çalıştığım isyerinden il değişikligi nedeniyle işten çıkmak istiyorum iş veren tazminat veririm fakat işsizlik ması alman için bizim çıkarmamız lazım diyor yasak olduğu için çıkaramıyor bu mağduriyetimiz nasıl ğidere biliriz bilgi verirseniz memnun olurum

 9. Merhaba benim is verenim beni bir telefon mesajiyla hic bir sebep gostermeden isten cikarttı, ben 4yil 7aydir ayni kurumda calisiyorum sonrasinda yasak var cikartamiyirum seni desi istersen istifa et dedi bende haklarimdan vazgecmek istemiyorum istifa edecek bir durumum yok dedim.bu durumda kisa calismaya dahil edecegim iskur uzerinden yatacak paranin uzerini tamamlayip maasin dar olan kismini odeyecegim dedi. Ve benim yerime birini ise aldi. Simdide bana kisa calismaya dahil edip maasin kadar farkini yatiracagim yasak kalkincada odedigim paralari tazminatindan dusup seni o sekilde isten cikaracagim dedi. Benim haklarimi her turlu gasp etmis olmuyormu budurumda sizce nasil bir yol izlemeleyim. Hic bir sekilde benimle yuz yuze gelip konusmadi ne isten cikarirken ne de bu kararlari verirken whatsapptan yaziyor ya da sesli mesaj gonderiyor.

  • Merhaba ben esiminin durumunu anlatmak istiyorum . Esim is kurdan metal iscisi olarak girdi gecen ay parmagi kemige kadar kesildi dikis atildi 1 hafta is kazasi oldgu icin rapor vermisler. Raporu btti ise gitti oranin muhasebecisi snin is kurun btti isde kovuldun flan dmis esim bn is kazasi gecirdim nasil kovuluorum dmis . Isde ister calis ister calisma ben sni kovuldun die biliorum iskur parani yatirmassa bnim yanima gelme dmis. Suan calisio gunluk imzasini atio. Aksam 170 aradik konustuk oranin muhasebecisi rapora onay vermemis paramizi alamioz . Ama iskurdan atilip atilmadgi belli dgil npmamiz lazm

 10. Cimerr söyle o yazılan cümleleri o kişi hakkında 50 Bin TL idari para cezası ödemek zorunda kalır firma sahibi

 11. Merhabalar yaklaşık 18 sene çalıştığım işyerinden Benim iznim olmadan ve ne olduğunu bilmeden birkaç sayfa bir şeyler imzalandı mı hatırlıyorum ama ne olduğunu bilmiyorum ve kıdem tazminatı ve sigorta paramı hiçbirini almadan çıkartıldığı mı öğrendim 93 giriş 2015 çıkış ve bununla ilgili dava açma şansım var mı veyatta Süreyya kaçırmışım acaba Bununla ilgili yardımcı olabilir misiniz saygılar

 12. SN. OSMAN ERCiN,4-A KAPSAMINDAKi SiGORTALILIGINIZ 22 Diger nedenler NEDENIYLE, 31.12.2020 TARIHLi iSTEN AYRILIS BiLDiRiMiNiZ iSVEREN TARAFINDAN YAPILMISTIR. SAGLIKLI VE GÜVENLi GÜNLER DiLERiZ. B001
  taseron sirket degisti. tumhaklarimiz aktarildi dediler fakat ben inanmiyorum bunu nasil ogrenebilirim

 13. Merhaba benim kod 5 olarak cikisim verilse acaba bu yasadan faydalanabilirmiyim ? Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir