Süreli Fesih (Bildirimli Fesih)

Bildirimli fesihte, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın sözleşmeyi sona erdirme iradesini önceden bildirmesi gerekmekte olup, sözleşme bildirim süresinin dolmasıyla sona ermektedir. Belirli süreli iş sözleşmeleri kural olarak bildirimli fesih yoluyla feshedilemez. Hukuk sitemimizde bunun tek istisnası Borçlar Yasası’nın 343. maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, ömür boyu veya on yıldan uzun süreli iş sözleşmeleri, işçi tarafından on yıldan sonra herhangi bir zaman içinde karşı tarafa bir aylık süre verilerek feshedilebilmektedir.

İş Sözleşmesinin Feshinde Bildirim Süresi

4857 sayılı İş Yasası’nın 17/II. maddesinde işçinin kıdemi esas alınmak suretiyle belirlenmiştir. Buna göre,  iş sözleşmesi;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılmaktadır.

İş Yasası’nda düzenlenen bu süreler asgari süreler olup bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile azaltılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak arttırılması mümkündür. Taraflar aralarında anlaşarak sözleşme ile artırdıkları ihbar önellerini, yasayla belirlenen asgari sürelerden az olmamak koşuluyla, yine aynı yöntemle azaltabilirler.

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Geçici İş İlişkisi Yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi …