arabuluculuk

Arabulucu ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

07.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği, 18/10/2012 tarihli ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 57. maddesine dayanarak düzenlendi.

Yönetmelik; Yüksek Hakem Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını, kurul başkan ve üyeleri ile bu kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatları, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretleri, toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak hükümleri; ara bulucuların seçilmesiyle, nitelikleriyle, görevlendirilmeleriyle ve görev alanlarıyla ilgili hususları düzenlemekte.

Geçici madde ile geçiş hükmü düzenlenen yönetmelikteki ayrıntıya göre Seçici Kurul üyelerinden seçimle gelenler mevcut görev süreleri üç yıl dolana kadar, yine yönetmelik yayımından önce seçilmiş ara bulucular ise görev alanlarında belirlenmiş görev sürelerinin sonuna kadar devam edecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

{fcomment id=1677}

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu …