Ana Sayfa / Genel / İş Akdi Feshi

İş Akdi Feshi

İş sözleşmesi, taraflara borç yükleyen özel hukuk anlaşmasıdır. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshidir.

İş sözleşmesi şu gelişmeler halinde son bulur:
1. İşçinin istifası
2. Kendi isteği ile (iş veya özel nedenlerle) istifası
3. 24. madde gereğince haklı nedenle tazminatlı feshi
4. Kadın işçinin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde geçerli sebeple feshi
5. İşverenin işten çıkarması
6. Geçerli sebeple tazminatlı feshi
7. 25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25/II ile tazminatsız feshi
8. Emeklilik (hizmet yılı ve prim günü dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dâhil)
9. Ölüm
10. Askerlik
11. Tarafların anlaşması ile fesih
12. Belirli süreli sözleşmede belirlenen tarihin dolması

Feshin gerçekleşmesi için taraflardan birinin karşı tarafa ister sözlü isterse yazılı olarak bunu beyan eden irade açıklamasında bulunması gerekir.

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdi Feshinde Son Çare)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Haklı Nedenle İşverenin Derhal Fesih Hakkı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İhbar Tazminatı Ödemeden İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin On Günlük Ücreti İle Ödeyemeyeceği Kadar İşverene Zarar Vermesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin İşverence Geçersiz Nedenle Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Doğruluğa Uymayan Davranışı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Haklı Nedenle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin İş Akdinin Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşveren Tarafından Haksız Fesih)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmak)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Keyfi Olarak İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Geçersiz Nedenle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Hak Düşürücü (6) Altı İş Günlük Süre)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdi Feshinde 6 İş Günlük Süre)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdini Fesheden İşverenin Daha Sonra Bundan Vazgeçmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Manevi Tazminat İstemi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşverenin İşe İadeyi Kabul Etmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Mevsimlik İşçinin İhbarı)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Sendikal Nedenle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Uzun Süreli Çalışan İşçinin Mazeretsiz Olarak Üç Gün İşe Gelmemesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdi  Feshinde Dava Açma Süresi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Bir Neden Olmadan Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdi  Feshinde Dava Açma Süresi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Şartlarının Ağırlaştırılması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçi Tarafından İş Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Devamsızlıktan Dolayı İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi-2)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin İş Akdini İşin Esaslı Şartlarının Değişmesi Sonucu Feshetmesi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşverenin Ödeme Güçlüğünden Dolayı Yeni Kadro Oluşturması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin İşverence Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşyerinin Zarar Etmesi Nedeni İle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin Haklı Nedenle İşverence Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin İş Bırakma Eylemine Katılması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşveren Vekili Niteliği)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşverenin Haklı Nedenle Feshi-2)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Özelleştirme)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Sendikal Nedenle Fesih)

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Asgari Ücret Komisyonunda görüşmeler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Asgari Ücret tutarı ile …

Gelir Vergisinde Üçüncü Dilim Oranı %27 Kalacak

Gelir Vergisinde Üçüncü Dilim Oranı %27 Kalacak

Gelir Vergisinde Üçüncü Dilim Oranı %27 ‘den %30 ‘a çıkaran Kanun Tasarısında Plan ve Bütçe …