Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Genişletildi

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Genişletildi. Yapılan değişiklikler, 10.8.2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde AR-GE merkezleri için getirilen temel bilimler desteğini Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için de sağlamaya yönelik.

Kapsam Genişletildi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi” hakkında düzenlenen altıncı bölümündeki 35. Maddesine eklenen A bendi doğrultusunda temel bilimler desteğinin kapsamı genişletildi.

Temel Bilimler alanında en az lisans derecesine sahip AR-GE personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, personele yaptıkları aylık ücretin yıl içindeki asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl boyunca Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Ancak bunun da kıstasları var.

  • Her Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ay boyunca firmanın istihdam ettiği toplam personelin yüzde onunu geçemiyor.
  • Temel bilimler mezunu AR-GE personelleri için de bu destek aynen geçerli olacak.
  • Destekten faydalanacak personelin 1.7.2017 (dahil) tarihi sonrasında işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi gerekir.

Yönetmelik bu desteğe ilişkin yapılacak ödemelerin şeklini de ilgili personelin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlık tarafından aylık periyotlar hâlinde gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Desteğe Nasıl Başvurulacak?

İşletmeler, desteğe yönelik taleplerini bölge yönetici şirketine bildirecek. Bölge yönetici şirketi ise talebin uygunluğunu değerlendirerek uygun olan talepleri portal üzerinden bakanlığa iletecek. Bakanlık başvuruyu değerlendirip, uygun olması hâlinde başv

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 yılının asgari ücreti ile birlikte, tüm işveren maliyetleri değiştiği gibi, iş yerlerine kurumlar tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir