Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Çalışma İzni Ve Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği Ve İptali
Çalışma İzni Ve Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği Ve İptali
Çalışma İzni Ve Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği Ve İptali

Çalışma İzni Ve Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği Ve İptali

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen ve 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Çalışma İzni ve muafiyetlerinin iptaline ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir.

Yasanın 15. Maddesinde yer alan hükümlere göre çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Bakanlıkça iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.

Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yabancının;

 • Çalışma İzni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi,
 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
 • Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,
 • Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,
 • Çalışma İzni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,
 • Turkuaz Kart sahibi olması (11 inci madde kapsamında olması) ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,
 • 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi:
 • Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar,
 • Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 • Vize verilmeyecek yabancılar /Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
 • Sınır dışı etme kararı alınacaklar.
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,
 • Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,

durumlarında iptal edilir.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Serbest Bölgedeki Yabancıların Çalışma İzinleri

Serbest Bölgedeki Yabancıların Çalışma İzinleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine dayandırılan güncel yönetmelik geçtiğimiz …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir