5746-sayili-tesvik-kanununda-yapilacak-duzenleme

Torba Yasa ile 5746 Sayılı Teşvik Kanununda Yapılacak Düzenleme

6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 144. Maddesi bendine  istinaden;

“e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır.

6552 sayılı Kanunun getirdiği yeniliklerden biri de 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesine getirdiği değişikliktir. Değişiklik hakkında uygulamanın nasıl ve hangi sürelerle tabi olacağı henüz Kamuoyu tarafından algılanamamıştır, Yasa yürürlüğe girdikten sonra, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki işyerlerinin çalışanlarının Sosyal güvenlik Kurumuna bildirimleri konusunda karışıklığa yol açmıştır.

6552 sayılı Kanun gereği yapılacak değişiklilerde Sosyal Güvenlik Kurumu düzenleyici ve açıklayıcı normatif çalışmalarını yaparak, 6552 sayılı Kanunda atıfta bulunduğu değişiklikleri yürürlüğe koyacaktır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılacak olan değişikliğin düzenleyici hükümleri,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak bir genelge ile belirlenecektir.

SGK tarafından çıkarılacak olan genelge ile 6552 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih arasındaki çalışan bildirimlerinin, Genelge ile açıklanacak hükümlere göre 5510 sayılı Kanuna istinaden hazırlanacak Ek ya da İptal Nitelikli Aylık Prim Hizmet Belgeleri ile normatif eksiklik giderilebilecektir.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinin yayımlanmasını takip edip ayrıntılı olarak Yasal düzenlemeleri aktaracağız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?