torba-yasa-ile-neler-degisecek-yabancilarin-calisma-izinlerinde-yeni-duzenleme

Torba Yasa İle Yabancıların Çalışma İzinlerinde Yapılacak Yeni Düzenleme

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

torba-yasa-ile-neler-degisecek-yabancilarin-calisma-izinlerinde-yeni-duzenlemeKamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasada yer alan birçok değişikliğin yanında yabancıların çalışma izinleri ve harçlar konusunda yapılan değişiklikleri ele alacağız.

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

torba-yasa-ile-neler-degisecek-yabancilarin-calisma-izinlerinde-yeni-duzenlemeKamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasada yer alan birçok değişikliğin yanında yabancıların çalışma izinleri ve harçlar konusunda yapılan değişiklikleri ele alacağız.

6552 Sayılı Torba Yasa İle Ülkemizde Çalışan Yabancı Uyruklularla İlgili Olarak Yapılan Düzenlemeler

Torba Yasanın getirdiği yeniliklerden birisi de Ülkemizde istihdam edilen yabancı uyruklu çalışanların, çalışma izin süreleri ve ikamet tezkeresi harçlarında düzenlemeye gidilmesidir.

6552 sayılı Yasanın Torba Yasanın 22 inci maddesiyle 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun “Süresiz çalışma izni” başlıklı 6 ncı maddesi değiştirildi.
Yeni düzenlemeye göre;

“MADDE 6 – Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla;
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir.
Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.
Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun
45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hâllerde  iptal edilir. Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.”

Maddede gidilen değişikliğe istinaden;

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11 Nisan 2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla;

– 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlara,
– Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olanlara,
– En az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilecek.

Ayrıca; Torba Yasanın 23 üncü maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendi eklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenlere ikamet tezkeresi harçsız olarak verilecek.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?