yabancilarin-sigortaliliginda-yeni-donem

Torba Yasa ile Yabancıların Sigortalılığında Yeni Döneme Giriliyor

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

yabancilarin-sigortaliliginda-yeni-donemÇalışma hayatında yaşanılan problemlerden birisi de, Yasal Mevzuatta oldukça fazla değişikliğe gidilmesidir. Yasadaki maddelerin, yönetmelikle değiştirilmesi değişen maddelerin genelge ya da çıkarılacak farklı bir yasa ile yeniden düzenlenmesi iş hayatını oldukça karmaşık ve takibi zor bir duruma sokmaktadır. Yazımızda 5510 sayılı Yasanın 21.08.2013 tarih 28742 sayı RG. de yayımlanan yeni yönetmelikle değişen maddesinin son çıkan ve kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişikliği ele alacağız.

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

yabancilarin-sigortaliliginda-yeni-donemÇalışma hayatında yaşanılan problemlerden birisi de, Yasal Mevzuatta oldukça fazla değişikliğe gidilmesidir. Yasadaki maddelerin, yönetmelikle değiştirilmesi değişen maddelerin genelge ya da çıkarılacak farklı bir yasa ile yeniden düzenlenmesi iş hayatını oldukça karmaşık ve takibi zor bir duruma sokmaktadır. Yazımızda 5510 sayılı Yasanın 21.08.2013 tarih 28742 sayı RG. de yayımlanan yeni yönetmelikle değişen maddesinin son çıkan ve kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişikliği ele alacağız.

21.08.2013 tarih 28742 sayı RG. de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Madde 10. (d) bendi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun madde 6/(e) bendine göre;

“Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, “

Anılan madde hükmüne tabi yabancılar Ülkemizde sigortalı sayılmamakta idi. Dolayısıyla bu kişileri çalıştıran işverenler bunları sigortalı yapmak zorunda değillerdi.

Torba Yasanın Getirdiği Değişiklik

6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 40. Maddesinde yapılan değişiklik;(
“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e)Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,”

Yapılan değişiklik uyarınca; Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler sigortalı sayılmayacak. Dolayısıyla bu kapsamdaki kişilerden Türkiye’deki çalışma süresi 3 ayı geçenlerin, bunları çalıştıran kişiler tarafından sigortalı yapılması zorunlu olacak.
Feti SAVRAN
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı / Sosyal Güvenlik Denetmeni

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?