Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 49)

Sizin Sorduklarınız

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanan Bir İşçinin, İznini Kullanmayarak İzin Ücreti Almaya Hakkı Var Mı?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ile belirlenmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi söz konusu olamamaktadır. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Bununla birlikte; herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde …

Devamı »

İşçilerin Hafta Sonu İkinci Bir İşte Çalışmaları Mümkün Olabilir Mi?

Yasal düzenlemeler açısından bu konuya yönelik özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenebilecektir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde, ikinci bir işte çalışmak isteyen işçi, işvereninin onayını almak durumundadır. İş sözleşmesinde düzenlenmemiş ve işverenin onayının alınmamış olması halinde, işçinin ikinci bir işte çalışması, iş sözleşmesinin işveren …

Devamı »

İstihdam Paketinde Özürlü Çalıştırılması İçin Sağlanan Teşvik

İstihdam paketinde özürlü çalıştırılması için sağlanan teşvik, SSK primlerinin yanında işsizlik sigortası primlerini de kapsamakta mıdır? İstihdam paketinin getirdiği düzenleme gereği; 01.07.2008 tarihinden itibaren yasal zorunluluklara dayalı olarak çalıştırılan özürlülerin prime esas kazanç alt sınırı dikkate alınarak hesaplanan SSK primlerinin işveren payı hazinece karşılanacaktır.

Devamı »

Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Ekim Ayında Biriken Kıdem Tazminatları

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Bu kapsamda; bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, söz konusu işyerindeki çalışma süresinin en az 1 yıl olması, iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi …

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalılıktan Yararlanma Koşulları Nelerdir?

506 sayılı Yasa açısından isteğe bağlı sigortalılıktan yararlanılabilmesi için; en az 1.080 gün SSK primi ödenmiş olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışmanın veya gelirin söz konusu olmaması, ilgili SSK müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Fonu Kurulması Ve Kıdem Tazminatlarının Çalışanlara Ödenmesi

Kıdem tazminatı uygulamalarına ilişkin esaslar, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Kıdem tazminatı uygulaması konusunda istihdam paketi kapsamında bazı düzenlemeler yapılması gündeme gelmiş, daha sonra bu konu paketten çıkarılmıştır. Dolayısıyla; kıdem tazminatı uygulamaları eskiden olduğu üzere 1475 …

Devamı »

Devlet Memurluğuna Atanan Bir İşçi, İşten Ayrıldığında Kıdem Tazminatını Alabilir Mi?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenleme 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında yapılmakta olup, söz konusu düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Bu kapsamda; işten kendi isteğiyle (istifa ederek) ayrılan işçinin, kıdem tazminatı hakkı oluşmamaktadır. Devlet memurluğuna atanma, işçi açısından kıdem tazminatını talep ederek iş sözleşmesinin fesih hakkını doğurmamaktadır. Böylesi bir işten ayrılma sonucunda …

Devamı »

Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmasına ilişkin düzenleme, 485 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu madde istihdam paketi kapsamında İş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 26.05.2008 tarih, 26887 sayılı Resmi Gazete’de yeniden düzenlenmiştir.

Devamı »

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Hangi İşyerlerini Kapsamaktadır?

Yasal düzenlemeler kapsamında; işveren, işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren önlemleri almak, bu konuda gereken eğitimlerinin alınmasını sağlamak durumundadır. Sürekli olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri istihdamı zorunludur.

Devamı »