Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 30)

Yasal Değişiklikler

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Tebliğleri

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun bazı hükümleri 30.04.2008, bazı hükümleri 01.07.2008, bazı hükümleri ise 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren hükümler genel olarak sigortalılık işlemleri ile ilgilidir. Yasanın uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” daha önce yayınlanmıştı.

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönetmelikleri

sosyal sigortalar kurumu

  Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı hükümleri 30.04.2008, bazı hükümleri 01.07.2008, bazı hükümleri ise 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren hükümler, genel olarak sigortalılık işlemleri ile ilgilidir. Yasanın uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği daha önce yayınlanmıştı.

Devamı »

İşveren Tarafından Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Ödenecek Prim

işveren payı

01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5510/4-1_A kapsamındaki sigortalılar (SSK) için ozel sektor işverenlerince ödenen uzun vadeli sigorta kolları priminin işveren payinin 5 puanlik kismi hazinece karsilanir. Bu indirimden yararlanilabilmesi icin; söz konusu isyerinden dolayı sigorta primi, issizlik sigortasi primi, idari para cezasi veya gecikme cezasi borcunun bulunmamasi gerekmektedir.

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

23.10.2008 tarih, 27033 sayılı Resmi Gazete’de, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmlikle, 28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Genelge’sinin Açıklaması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası SSGSS kapsamında gerçekleştirilecek genel sağlık sigortası uygulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yayınlanan 2008/86 no lu Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Genelgesi ile açıklanmakta. Genelge ile; kimlerin genel sağlık sigortalısı ve bu kapsamda bakmakla yükümlü olunan kimse sayılacağı, genel sağlık sigortasının uygulama esasları, …

Devamı »

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununna dayanılarak hazırlanan; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.10.2008 tarih, 27031 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelikle; kurulun oluşumu, görev ve çalışma esasları, istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda yapılması ön görülen faaliyetler hükme bağlanmaktadır. Yönetmeliğin yayınlanmasına bağlı olarak …

Devamı »

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

Bilindiği üzere istihdam paketi kapsamında işverenlerce çalıştırılan özürlülerin sigorta primleri konusunda bazı teşvikler düzenlenmiş durumdadır. 01.07.2008 tarihinden geçerli olup, uygulamaya ilişkin detayların açıklandığı SGK genelgesi 19.08.2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Devamı »

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar

09.09.2008 tarih, 26992 sayılı Resmi Gazete’de ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONUN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

Devamı »

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

03.09.2008 tarih, 26986 sayılı Resmi Gazete’de; Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle 4857 sayılı İş Kanunu açısından hangi işlerin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacağı belirlenmektedir.

Devamı »