Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 30)

Yasal Değişiklikler

KKTC Ve Yurtdışı Gündeliklerinin 2008 Yılı Tutarları Belirlendi

harcırah

Bilindiği üzere, kamu personeline görevleri nedeni ile yapacakları seyahatler için 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında gündelik verilmektedir. Bu kapsamda personele ödenecek gündelik tutarları; her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanmaktadır. Özel sektör işverenlerinin çalışanlarına görevleri nedeni ile gerçekleşen seyahatleri için harcırah ödemeleri halinde, kamu personeli için uygulanan tutarlarla sınırlı olan …

Devamı »

Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti

iş güvencesi

Türkiye İş Kurumu tarafından 16.02.2008 tarih, 26789 sayılı Resmi Gazete’de “TÜRKİYE İŞ KURUMU YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİNE DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı. Söz konusu yönetmelik kapsamında; yurtdışında çalıştırılacak işçiler veya vekilleri ile düzenlenecek iş sözleşmeleri İş Kurumu tarafından onaylanacaktır. Yurtdışına işçi gönderecek işverenler; gerek İş Kurumu, gerek özel istihdam büroları aracılığıyla, gerekse …

Devamı »

Özürlü ve Eski Hükümlü İstihdamına İlişkin Karar

Bilindiği üzere, 4857/30 gereği 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler toplam %6 oranında özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam etmekle yükümlüler. Söz konusu %6’lık oranın , hangi gruplara nasıl dağıtılacağına ilişkin esaslar, 08.07.2005 tarih, 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanmıştı.

Devamı »

İş Kollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler Yayınlandı

toplu iş sözleşmeleri

    Herhangi bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, faaliyet alanındaki işçi sayısının en az %10’unun; toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerinde çalışan işçilerin yarıdan bir fazlasının söz konusu sendikanın üyesi bulunması gerekmektedir. Bu konudaki düzenleme 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12. maddesinde yapılmaktadır. …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi

Bilindiği üzere, 2008 yılında kamu personelinin maaşlarına uygulanacak kat sayı ve ek gösterge rakamları, 28.12.2007 tarih, 26740 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan (2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU) ile saptanmıştı. Ancak; 2007 yılı ikinci altı aylık dönem verileri esas alınarak kamu personelinin maaşlarına enflasyon farkı uygulanması gereği oluştu.

Devamı »

Gelir Vergisi Tarifesi

2008 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin oran ve tutarları düzenleyen gelir vergisi tarifesi belirlendi. 2008 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 30.12.2007 tarih, 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 01.01.2008 tarihinden geçerli yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

Devamı »

Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Taban/Tavan Tutarları

asgari ücret

2008 yılında uygulanacak asgari ücret ve prime esas kazanç taban/tavan tutarları belirlendi. Asgari ücret tesbit komisyonunun 2008 yılında uygulanmak üzere belirlediği asgari ücret hakkındaki kararı 29.12.2007 tarih, 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Devamı »

2008 Yılında Geçerli Olan Ücret Hesaplamaları

2008 yılında geçerli olan ücret hesaplamalarında kullanılacak yasal parametrelerin oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır. 2008 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi; 0/7.800 YTL için %15, 7.801/19.800 YTL için %20, 19.801/44.700 YTL için %27, 44.701 ve fazlası için %35.

Devamı »

Konut Edindirme Yardımı

Konut edindirme yardımı hak sahiplerine ilişkin listelerin teslim süresi 30.11.2007’den itibaren 3 ay uzatıldı… Bilindiği üzere, Konut edindirme yardımlarının KEY geri ödenmesi konusunda,hak sahiplerine ilişkin listelerin 30.11.2007 tarihine dek ilgili kurumlarca (Türkiye Emlak Bankası A.Ş.)’ye iletilmesi ön görülmekteydi. Bu konudaki yasal düzenleme, bu sürenin Bakanlar Kurulu’nca bir defaya mahsus olmak …

Devamı »

Damga Vergisi Genel Tebliği

Bilindiği üzere; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında uygulanan damga vergisi oran ve tutarları her takvim yılı başında önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak düzenlenmektedir. 2007 yılı için yeniden değerleme oranı, %7,2 olarak belirlenmiş ve 377 sıra no lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.  

Devamı »