Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 30)

Yasal Değişiklikler

506 Sayılı Ssk Açısından 5510 Sayılı SSGSSK

506 sayılı Sosyal Sigorta kanunu SSK açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SSGSSK: * İş sözleşmesine dayalı olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar, işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

Devamı »

“Sosyal Güvenlik Reformu” Hayata Geçiyor

Gerek sosyal güvenlik kurumlarının verdiği açıkların karşılanabilir olmaktan uzaklaşması, gerekse tüm vatandaşların tek bir sosyal güvenlik çatısı altında toplanmak istenmesi bağlamında ortaya çıkan sosyal güvenlik reformunun uzun yolculuğu sona ulaştı. Bu amaçla çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 31.05.2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek; 16.06.2006 …

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun, 08.05.2008 tarihinde 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasa ile emeklilik hakları, sigortalılık esasları, genel sağlık sigortası konusunda uygulanacak yeni esaslar düzenlenmektedir. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun yürürlük maddesi …

Devamı »

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası’nda Yeni Dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’un 17.04.2008 tarihli birleşiminde kabul edilen yasa ile, 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihine ilişkin maddesi de bir kez daha değiştirildi. Buna göre, aralarında genel sağlık …

Devamı »

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

20.03.2008 tarih, 26822 sayılı Resmi Gazete’de “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle önceki yönetmeliğin eklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Devamı »

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ

parasal sınırlar

14.03.2008 tarih, 26816 sayılı Resmi Gazete’de (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ) yayınlanmıştır. Tebliğ ile, başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları yeniden belirlenmiştir. Tebliğ uyarınca; yeniden belirlenen sınırlara ilişkin başlıklar aşağıdaki …

Devamı »

Asgari Geçim İndirimi’ne İlişkin Özelge

Bilindiği üzere, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak koşulu ile asgari geçim indirimi (AGI) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda; ücret geliri elde eden çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesi sırasında medeni durumları, eşlerinin ücret geliri elde edip etmemeleri, AGI kapsamında değerlendirilmesi gereken çocuk sayısı esas alınarak AGI uygulanmakta, hak kazanılan …

Devamı »

KKTC Ve Yurtdışı Gündeliklerinin 2008 Yılı Tutarları Belirlendi

harcırah

Bilindiği üzere, kamu personeline görevleri nedeni ile yapacakları seyahatler için 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında gündelik verilmektedir. Bu kapsamda personele ödenecek gündelik tutarları; her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanmaktadır. Özel sektör işverenlerinin çalışanlarına görevleri nedeni ile gerçekleşen seyahatleri için harcırah ödemeleri halinde, kamu personeli için uygulanan tutarlarla sınırlı olan …

Devamı »

Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti

iş güvencesi

Türkiye İş Kurumu tarafından 16.02.2008 tarih, 26789 sayılı Resmi Gazete’de “TÜRKİYE İŞ KURUMU YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİNE DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı. Söz konusu yönetmelik kapsamında; yurtdışında çalıştırılacak işçiler veya vekilleri ile düzenlenecek iş sözleşmeleri İş Kurumu tarafından onaylanacaktır. Yurtdışına işçi gönderecek işverenler; gerek İş Kurumu, gerek özel istihdam büroları aracılığıyla, gerekse …

Devamı »