Güncel

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi Giriş: Askerlik nedeni ile daha önce işyerinden ayrılan işçinin ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığı ve devamsızlık tutanaklarının iş akdi feshinden sonrada tutulması işvereni haksız feshini getirmektedir. Özet: Davacının çalışma süresinin iki bölümden ibaret olduğu ilk dönemin askerliği sebebiyle …

Devamı »

İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih

İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih Giriş: İşçiyi işe almayarak iş akdini devamsızlıktan fesheden işveren işçinin ihbar ve kıdem tazminatını ödemelidir. İş akdi feshi haksızdır. Özet: Davacının devamsızlığının işveren tarafından işyerine alınmamasından kaynaklandığı ve hizmet aktinin 29.11.2001 tarihinde işverence haksız olarak feshedildiği anlaşıldığı halde; yerinde olmayan gerekçe ile hizmet süreleride gözönüne …

Devamı »

Fazla Mesai Alacağı

Fazla Mesai Alacağı Giriş: Hafta tatili ve genel tatil günleri ücreti bordro ile ödendiği ve hafta da 6 gün çalıştığından fazla mesai alacağı olmaması Özet: Taraf tanıkları ve bu yönden itiraz edilmeyen bilirkişi raporundan davacının haftada altı gün çalıştığı anlaşılmakla hafta tatili, bu dava ile talep edilen ve ayrı bordro …

Devamı »

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması Giriş: İş Akdinin işverene işçi için nakil hakkı tanıması işçinin buna uymaması halinde işveren haklı nedenle iş akdini feshedebilir. Özet: İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür. Somut olay bakımından hizmet sözleşmesinin tarih …

Devamı »

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi Giriş: İş Akdi İşveren tarafından haklı nedenle fesih durumunda işveren eğer kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemiş ise iş akdinin ihbar ve kıdem tazminatları ödenecek şekilde feshi geçerliliği ortadadır. Özet: Davacı ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı cevap-karşı dava dilekçesinde iş sözleşmesinin ihbar ve kıdem …

Devamı »