Güncel

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25214 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak …

Devamı »

İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeyerek İş Akdi Feshi Yapılmasıyla İlgili Uygulama

Giriş: İhbar ve kıdem tazminatına hak kazanılmasına rağmen işveren tarafından ihbar ödenmemesi ve çalışanın hem ihbar tazminatına hem de,  ihbar öneli içinde doğan parasal haklardan yararlanması gerektiği konusu

Devamı »