Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?
Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?
Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?

Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?

Çalışma hakları İş Kanunu ile güvence altına alınmış işçiler, hastalık durumlarında sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlarla yürütmekte oldukları işlerinden rapor süreleri kadar uzaklaşmış olurlar. Bu durum çok önemli pozisyonlarda çalışan işçiler için işveren açısından telafisi zor bir durum olabilmektedir. Raporların uzun sürmesi, işçilerin sık sık rapor kullanmaları ” Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi? ” sorusunu akıllara getiren çalışma yaşamında çözümsüz kalınan konulardan biridir.

RAPORLU OLDUĞU GÜN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHETMENİN RİSKLERİ NELERDİR?

İşverenler işin sürdürülmesini sağlamak için rapor alan işçinin işini diğer görev arkadaşlarına pay etmek ya da rapor bitimine kadar çalışacak yeni bir işçi istihdam etmek zorunda kalabilmektedir. Rapor süresi bitiminin birçok durumda öngörülememesi bu çözümleri ayrı bir soruna dönüştürebilmektedir. Bu durumlarda rapor alan işçinin iş sözleşmesini feshetmek işverene haklı bir çözüm gibi görünebilmektedir. Ama usulüne aykırı bir şekilde yapılan fesihler işverenin önüne işe iade davası olarak gelmektir.

İş sözleşmesini fesheden taraf işveren ise feshi geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. Personelin hastalık nedeniyle rapor alması geçerli bir fesih nedeni olarak görülmemektedir. Rapor süresinde usule uymadan yapılmış bir fesih iş mahkemesi karşısında işvereni haksız duruma düşürecektir. Peki, hangi durumlarda işverenin feshi haklı olabilecektir?

1.UZUN SÜRELİ ALINAN HEYET RAPORLARI

İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır.

“…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…”

Madde 17’de sayılan bildirim süreleri de düşünüldüğünde bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor süresi aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir:

Kıdem Süresi İhbar Süresi Ek süre Toplam Süre
6 aya kadar 2 hafta +6 hafta 8 hafta/56 gün
6 ay – 1 buçuk yıla kadar 4 hafta +6 hafta 10 Hafta/70 Gün
1 buçuk yıl – 3 yıla kadar 6 hafta +6 hafta 12 Hafta/84 Gün
3 yıldan fazla 8 hafta +6 hafta 14 Hafta/98 Gün

Bu feshin haklı sayılabilmesi için raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması şarttır. Ara verilmiş rapor sürelerinin toplamı belirtilen süreleri aşmış olsa da madde 25’ten fesih yapmak mümkün olmayacaktır.

İşverenin rapor nedeniyle feshi işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. İşçi 1 yılını tamamlamışsa kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla fesih bildirimi yapılması gerekir.

2. İŞÇİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE FESİH

İşçi eğer kendi kusuru ve düzensiz yaşantısından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle sıklıkla devamsızlık yapıyorsa İş Kanunu işverene haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı tanımaktadır. Bu durumun ardı ardına 3 iş günü ya da 1 ay içerisinde 5 iş günü yaşanmış olması gerekmektedir.

İşveren bu feshi 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’in I-a bendine dayanarak gerçekleştirebilir.

“a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.”

Haklı nedene dayandırılarak yapılacak bu fesih sonucunda işçinin en az 1 yıllık kıdem süresi varsa kıdem tazminatı da tarafına ödenmelidir.

3. SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Uzun süreli rapor alan işçiler için feshin haklı nedene dayandırılması İş Kanunu’nda açık olarak düzenlenmiştir. Fakat raporu aralıklarla devam eden ya da sık sık rapor kullanan işçiler için bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçinin raporlarının sıklığı işin önemli ölçüde aksamasına sebep oluyorsa, işyerinin çalışma düzenini olumsuz etkiliyorsa işveren için geçerli bir fesih sebebi olabilmektedir. Bu fesih İş Kanunu madde 18’e dayandırılarak ve madde 17’deki bildirim süresi dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Geçerli nedene dayandırılarak yapılacak bu fesihte, ihbar süreleri kullandırılmayacak ise ihbar tazminatı ve beraberinde en az 1 yıllık kıdem süresi varsa kıdem tazminatı da işçiye ödenmelidir.

Sık sık rapor almak işveren için haklı bir neden değil geçerli bir neden olarak görülecektir. Raporun hangi sıklıkta alınan raporlar işveren feshi için geçerli bir neden olarak kabul edilir sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Makul süre için her olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sıklıkla rapor aldığı için iş sözleşmesi feshedilen bir işçinin açmış olduğu davada Yargıç işvereni haklı görmüş ve feshin geçerliliğini karar vermiştir. İlgili Yargıtay kararı; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (E. 2012/22940, K. 2013/117)

4.RAPORLU İŞÇİ İSTİRAHAT GÜNLERİNİ EVİNDE GEÇİRMEMİŞ İSE?

Hastalığı nedeniyle rapor almış işçinin raporlu olduğu süreleri nerede ve nasıl geçireceği ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Raporlu günlerini evinde istirahat ederek geçirmemiş bir işçinin iş sözleşmesi bu durum gerekçe gösterilerek feshedilemez. Bu sebepten gerçekleştirilmiş fesihlerin iş mahkemeleri tarafından geçersiz fesih olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Örnek Yargıtay kararı; 9.Hukuk Dairesi Esas: 2007/33533 Karar: 2008/5332 Karar Tarihi: 18.03.2008

İşveren işçinin dürüstlüğünden emin değilse raporun doğruluğunu hakem hastanelere müracaat ederek araştırmalıdır. İşçinin dürüst olmadığı durumların tespit edilmesi halinde iş sözleşmesi haklı nedenle derhal feshedebilmektedir. Bu fesih ise İş Kanunu madde 25/II-e bendi uyarınca yapılabilmektedir:

“e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”

İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması sebebiyle haklı olarak yapılacak bu fesih sonucunda işçiye kıdem tazminatı ödenmez, madde 17’de belirtilen ihbar süreleri de geçerli olmaz.

Bu durumun haklı bir neden olarak kabul edilebilmesi için, işçinin raporunun gerçek olmadığı işveren tarafından kanıtlanabilmelidir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşverenlere SGK Borçlarını Taksitlendirme İmkanı Getiriliyor

İşverenlere SGK Borçlarını Taksitlendirme İmkanı Getiriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 20.11.2018 tarihli duyuruda, uyumlu işverenlerden borçlarını ödemede zorlanan için bir …

17 yorum

 1. Ben dört buçuk ay sözleşmeli bir iş yerinde çalışıyorum işim forklift oparatörü ağır sanayide çalışıyorum üç aydır çalışıyorum ve bir gece evde kalp krizi geçirdim ve şuan gece çslışmam uyğun olmadığı için hastalığımı bahane edip bu halde seni kadroya alamayız diyorlar .. ben şimdi hastalandım ve işçiyim hakkımı nasıl ararım nerde iş bulurum şikayet etme hakkım varmı

 2. 1,5 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum karşılıklı olarak anlaşarak işsizlik maaşından faydalanabilmem için işten ayrılacaktım ayrılmama 1 hafta kala hastanede ameliyat gecirdim ve 20 gün rapor verildi bu durumda işveren çıkışımı verebilirmi yoksa rapor sonunumu beklemek zorundayım bu ara zarfında kendi işlerimle ilgilenmeyi düşünüyordum ne yapabilirim. İşten ayrılmam benim için önemli bir zaruret işverenine herhangi bir problemim yok…teşekkürler

 3. Ben bugun doktora gittim belimde sidetli agri oldugu icin doktor emar verdi fitikdan suphelendi 7 gunde rapor verdi is yerime bunu soyledim bana bolge mudurm raporu iptal.ettircekmisim yada istifa etcekmisim benim yarin ise gitmem isteniyor bu sekilde calistirabilirmi yada isten cikarabilirmi beni

  • Sen rapor aldıysan isterse Başbakan gelsin seni kimse istifaya zorluyamaz. Eğer yazışmalar filan duruyorsa 189 u aramanı öneririm Çünki zorlama varsa ve 1 yılı doldurduysan tazminatla çıkabilme hakkın bile doğabilir

 4. Ben 5 aydır çalışıyorum ve bugünle birlikte toplam 6 gün rapor kullanmış oldum. Ama müdürüm bu şekilde devam edemeyecegimizi ve istifamı yazıp ayrilmamı istiyor. Ne yapmalıyım? Yardımcı olur musunuz?

  • Hüküm kanunda

   Raporlu kimseyi ise çağıracak yetki kimsede yoktur. Raporlu birini ise çağırmak ve çalıştırmak suçtur cezaya tabidir. Rapor süresince işten belli bir süre işten çıkaramaz. Kimse bir çalışanı istifaya zorlayamaz. Siz siz olun kesinlikle istediniz vermetin ve kesinlikle imza atmayın. İşine gelmeyen işveren kendisi işten çıkarsın. Nokta.

 5. merhaba benim calıstigim yerde çok fazla mobing uygulanıyor 6 yildir burdayim dolaysıyla kidemimi ve ihbarimi almak istiyorum bana da yol gosterirseniz sevinirim

  • güzel bir miktar tazminat alarak işten ayrılabilirsiniz mobing yapıldığına dair tanıklarda bulabilirseniz çok daha iyi olu. bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim.

 6. babam bir inşaatta bekçi olarak çalışıyordu.nisan ayında ,rahatsızlanınca ameliyat oldu bacagı kesildi.şuan 3 ay raporlu .raporu bitince çıkışı verilecek.tazminat alma hakımız varmı.bilgi verirmisiniz.çok teşekkür ederim saygılar

 7. Leyla Aydoğdu

  Ben özel bir hastanede çalışıyorum, 4 gün rapor aldım ve aynı haftada 3 gün çalıştım, müdürüm çalıştığım saatleri sayarken sadece 3 gün rapor saydı çünkü ona göre o 4 günden sadece 2 .si çalışacaktım öteki 2 gün izinli olacaktım ama biz haftada bazen 60-70 saat bile çalışabiliriz, anlamadığım şey, çalıştığımızda haftada 70 saat gösterebiliyorlar ama hasta olunca sadece raporun yarısını gösteriyorlar ya da sanki bizi çok çalıştırıyorlar gibi oluyormuş

 8. Öncelikle merhaba benim sorunum şu şekilde 7 yıldır biryerde calışıyorun ki calıştığım yer ağır iş yapmama sebep bileklerimden olbukca rahatsızım tedavisini olmamaramen bir türlü iyi sonuclar alamıyorum ve sürekli ağrımaya devam ediyor ağır iş yapamaz raporu aldım ve kıdem ve ihpar tazminatımı alabiliyormuyom bunu öyrenmek istedim şimdiden teşekkürler

 9. 01.2015 tarihinden beri aynı iş yerinde çalışıyorum. Şirketimiz son zamanlarda maaş günlerini geciktirmeye başladı. 25-21 arası maaş günümüz ama 23-24-25.de bile yatırdıkları oldu. Bizde bu durumdan çok rahatsızız. Bütün arkadaşlar anlaştık yarın 1 ila 3 gün arası rapor almaya karar verdik, bu durum bize sıkıntı yaratır mı? Acil cevaplarsanız sevinirim.

 10. Merhaba ben belediyede temizlik personeli olarak calismaktayim 2014 de ise girdim
  Sürekli ayakta çalıştığım sebebi ile meslek hastalığı olan venoz yetmezligi rahatsızlığı oluştu
  Aynı iş yerinde çalışırken bu rahatsızlığı dolayisi ile 2016 da ameliyat oldum sonra yine aynı iş yerinde aynı tempoda calismaya devam ettim 2018 yılında yani 1.5 sene sonra tekrar aynı rahatsızlıkları tekrar aynı ameliyatı olmak zorunda kaldım
  Akabinde doktorum ve eğitim Araştırma hastahanesinin heYet raporu ile 2 saat ve üzeri ayakta çalışamaz raporu verildi Ben bu raporumu is yerine resmi bir şekilde bildirdim.İlk görüşmeye cagirildigimda bir kaç gün sabret seni sağlığını olumsuz etkilemeyecek bir birimé yerlestirecegiz dendi
  Sonra bir kaç hafta sonra tekrar görüşmeye gittiğimde is adım fesh edildi sonra görüşmelerden sonra iş akdi feshi iptal edildi işime devam ettim ama yine temizlik personeli olarak ayni tempodayer değişikliği yapıldı hala devam etmekteyim ve bacağımda damar catlamalari olusumarım başladı bu konuda is yerimi sigortaya şikayet etsem ne gibi sonuçlar doğurur bana bu konuda bilgi verirseniz çok mutlu olurum

 11. Ben doğum izinindeyim .1 haziranda ayrıldım.fakat işveren 30 haziranda beni istifa olarak göstermiş.benden habersiz.ssk işkur adliyede arabulucu var dedier .bu durum düzeltilme şansı varmı .yoksa illa davamı açılması gerekiyor.Çok acil lütfen ona göre yol gösterirmisiniz.bu olay kimsenin başına gelmemiş insanlar yardımcı olamıyor.

 12. Merhaba ozel soforluk yapiyorum ve daha önce 11 ay calistim isten ayrildim maas cok dusuk oldugu icin ve kulaktan sorunum vardi bazi is sikintilari yasadim issiz oldugumu duymuslar 2 bucuk ay once tekrar cagirdilar başladım simdide kulaktan ameliyat oldum 10 gun rapor verdiler 10 gun sonrada kontrol ve dikis tampon almak icin tekrar gidicem ve beni ise cagiriyor raporum.bitmeden ne yapabilirim issiz kalmamak icin tersleyemiyorum ve kulagimda dikis var 2 tane tampon var icinde yorumlarinizi bekliyorim..

 13. Merhaba.bu ayin 10 da is yerinde ateslendim is yeri hekimine muayene oldum bogaz larim mikrop kapmis 10 tane igne verdi.aksami atesim dusmedi gece hastaneye gittim 2 gun rapor verdi..12 sinde ben raporluyken beni isten cikartmis.dun sabahtan aksama calistim is yerinde kimse bisey demedi cikis saatine kadar.saat 6 da cagirdi ayin 12 sinde cikış verdik dediler imza attirdilar.12 sinde rapaorluyken cikis verdi dun cikis vermisken calistirdi ne yapmam gerekir akil veririmisiniz

 14. 1,5 Aydır çalışıyorum daha deneme sürem bitmedi. ağır soğukalgınlığı veateş sonrası epilepsi nöbeti geçirdim. üstelik antibiyotik vs kullanıyordum otelin talebi ile hasta iken Tetonoz aşısı oldum ve ateşim daha da yükseldi nöbet yaşadım. nöbet esnasındaki kasılmalardan dolayı bel bölgemde 4 adet kırık meydana geldi. bu olaylar neticesinde dün 2 aylık daha rapor verdi dr. iş yeri raporum varken deneme süremin dolmamasını bahane edip iş akdimi fesh edebilir mi? nasıl bir yol izlemeliyim. 2 ayın sonunda iyileşemez isem 24 maddeden çıkış talebinde bulunabilirmiyim ve işsizlik için başvurma hakkım varmıdır.

  şimdiden yardımlarınız için teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir