Etiket Arşivleri: toplu iş sözleşmesi

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Yönetmeliği Yayımlandı

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Yönetmeliği Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Sendika Ve Konfederasyonların Denetim Esasları Ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmeliği 26.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sendika ve konfederasyonların iç ve dış denetimi, tutmak zorunda oldukları dosya, üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, defter ve kayıtlar ile toplu …

Devamı »

İşkolları Yönetmeliği

İşkolları Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir. İşkolları Yönetmeliği ile birlikte; Uluslararası standartlar göz önüne alınarak her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu düzenlendi. Yönetmelikte bulunan işkolları listesinde asıl işe ek olarak yapılan işlerde …

Devamı »

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  07.10.2012 tarihinde yürürlüğe girerek; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile yapılan hükümleri yeniden düzenlendi. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, sendikalar ve sendikacılık sisteminin ayrıntılarını (sendikanın kurulması,temsilcileri hak ve yükümlülükleri, üyelik şartları, sendikanın koşulları vb.) …

Devamı »

Toplu İş İlişkileri Kanunu Yürürlüğe Girdi

Toplu İş İlişkilerinde Yeni Düzenleme

Uzun bir süreden bu yana hükümetin gündeminde bulunan toplu iş ilişkileri TBMM genel kurulunda kabul edilen bir kanunla düzenlenmiş oldu. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 07.10.2012 tarihinde yürürlüğe girdi. 18.10.2012 tarihinde kabul edilen ve 07.11.2012 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu …

Devamı »

İki resmi tatil arasında kalan gün (Örn: 29.04.2012- 01.05.2012) resmi tatil sayılmakta mıdır?

İki resmi tatil arasında kalan gün (Örn: 29.04.2012- 01.05.2012) resmi tatil sayılmakta mıdır?

İş Kanunu’nda hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmelerinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde, işçilerin bu günlerde çalışılıp çalışılmayacağı konusunda kesin bir ifade bulunmamaktadır.Ancak Anayasa’nın 50.maddesindeki dinlenmenin çalışanların hakkı olduğuna ilişkin düzenleme doğrultusunda, belirtilen tatil günlerinde işçilerin çalışmaya zorlanamayacaklarını belirtmiştir. Resmi tatillerle hafta tatilinin birleştirilmesi söz konusu değildir. Resmi tatil hangi …

Devamı »

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

07.10.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmış 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu, işçi ve işverenlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma koşullarının karşılıklı olarak düzenlenmesi; toplu iş sözleşmesi yapılarak, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülebilmesi, grev-lokavt esas ve usullerini tespit etmek amacı ile yürürlüğe alınmış idi. 07.10.2012 tarihinden itibaren 6536 Sayılı Sendikalar …

Devamı »

Ücret Kesme Cezası

İşveren, yönetim hakkının bir sonucu olarak iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya işyeri iç yönetmeliği ile düzenlenmiş disiplin cezaları verebilir. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu …

Devamı »

İkramiyeler

Çalışanlara yapılan ikramiye ödemeleri, uygulama şekillerine bakılmaksızın (özel günlere veya çalışma süresine dayalı olsun) ücret olarak nitelendirilmektedir, ücret için geçerli olan hükümler bu ödemeler için de uygulanmaktadır.

Devamı »

İş Kanunu’nda Ücret Kesme Cezaları Hakkında Nasıl Bir Düzenleme Yapılmıştır?

İşyerlerinde işlerin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için birtakım kurallar konulmaktadır. Bu kurallara uyulmaması halinde de disiplin cezaları öngörülmektedir. İş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesinde gösterilen sebepler dışında ücret kesimi cezası mümkün değildir. İşçiye para cezası verilebilmesi için, iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmeliklerle, söz konusu davranışın objektif olarak belirlenmesi, hangi davranışın …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2005-17988

ÖZET : Toplu iş sözleşmesinin ara dinlenmesinin zamlı olarak ödeneceğini öngören hükmü, vardiyalı işçi çalıştırılan işyerlerinde ve işçinin ara dinlenmesini işin niteliği gereği fiilen çalışarak geçirmesi halinde uygulanma olanağına sahiptir. işçinin salt ara dinleme sırasında işyerinde bulunması önemli olmayıp, bu süre içinde ara dinlenme yokmuş gibi çalışıyor olması da gerekir. işçinin …

Devamı »