Güncel

Bağ-Kur’lularda Prim Gün Sayısı Değişiyor mu?

BAĞ-Kur’lularda Prim Gün Sayısı Değişiyor mu

Son günlerde esnaf ve sanatkârların emekli olmaları için gerekli olan prim gün sayısı SGK çalışanları ile eşitlenmesi çokça gündeme gelmektedir. Bağ-Kur’lu olarak anılan 5510 sayılı Kanunun 4-b maddesi kapsamında çalışan serbest meslek erbabı esnaf ve sanatkarların prim gün sayılarının SGK çalışanları ile eşitlenmesi görüşülüyor.

Devamı »

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların bildirimlerine ilişkin devrim niteliğinde yenilikler getirilmiştir. Sigortalılık iş ve işlemlerine ilişkin kıstas olarak ev hizmetlerinde çalışılan gün sayısı baz alınmış ve çeşitli uygulamalara tabi tutulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 9. maddesine istinaden ay içerisinde çalışılan …

Devamı »

Hangi İşyerleri Stajyer Çalıştırmak Zorundadır?

Hangi İşyerleri Stajyer Çalıştırmak Zorundadır?

10 veya daha fazla personel çalıştıran işletmeler stajyer çalıştırmak zorundadır. İşletmeler çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine staj yaptırmalıdır. Ondan az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine 3308 sayılı kanuna göre staj yaptırabilirler.

Devamı »