Güncel

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

ssg

Ülkemizde; işveren, işçi ve vatandaşlarımızın sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin en temel kanun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dur.  5510 sayılı Kanun yine yönetmelik, genelge ve tebliğler ile detay kazanmaktadır. 5510 sayılı Kanun’un en önemli ikincil mevzuatı konumundaki “Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği” 12.05.2010 tarih 27579 sayılı Resmi Gazete’de …

Devamı »

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

5 Aralık 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30261 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “n) Meslek mensubu: 1/6/1989 tarihli ve …

Devamı »

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak …

Devamı »

24 Yaş Altı Üniversite Mezunu Yarım Milyon Genç İşsiz

genc-issizlik2

Sorun bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor. Tam aksine, sorun gün geçtikçe büyüyor… Genç nüfustaki işsizlik sorunundan söz ediyoruz. Veriler TÜİK’in resmi verileri. Alıp aktarıyoruz yalnızca. Ve karşımızdaki tablo, genç nüfustaki işsizlik sorununun giderek büyüdüğünü, özellikle de eğitimli gençlerdeki sorunun ön planda olduğunu gösteriyor. Genç nüfusumuzla övünüyoruz ve bu genç nüfusu …

Devamı »

Torba Yasa’da AGİ

torba-yasa-agi

5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘7061 – Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ veya kamuoyunda bilinen adıyla Torba Yasa’da AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması da yer aldı. Bunun yanı sıra, 299 No’lu Gelir Vergisi Tebliği de AGİ’yi kapsıyor. Torba Yasa’da 15. …

Devamı »