Güncel

İşyerinin Kapanması Durumunda İşçinin Hakları

İşyerinin Kapatılması Durumunda İşçinin Hakları

İşverenin iş yerini açması gibi kapatması da mümkündür. İş yerini kapatmaya karar veren işverenin düşünmesi gereken en önemli şey o iş yerinde çalışan işçilerin hakları olacaktır. İş yerinin kapanması durumunda, bir başka iş yerine nakledilmeyecekse, işçilerin işten çıkartılacağı anlamına gelmektedir. Bir işten çıkarma nedeni olarak “iş yerinin kapanması” işverenin geçerli …

Devamı »

İhbar Süresi Nasıl Kullanılmalıdır?

İhbar Süresi Nasıl Kullanılmalıdır?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin istifası ya da işverenin geçerli nedeni ile feshediliyorsa, feshetmek isteyen tarafın, diğer tarafa belli bir süre önce bildirmesi gerekmektedir. Bu süreye ihbar süresi denir. Bu sürenin ne kadar olacağını belirleyen işçinin kıdem süresidir. Asgari bildirim süreleri 4857 sayılı İş Kanunu madde 17’de, şu şekilde belirtilmiştir:

Devamı »

Serbest Zaman İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Serbest Zaman İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşçi ve işveren, iş ilişkisini başlatırken ücrette anlaşırlar. Çalışma karşılığı ödenecek olan bu asıl ücret/çıplak ücret, iş yerinin belirlediği çalışma saatleri içerisinde yapılan çalışmalar içindir. İşveren, bir iş yerinde çalışma saatini en fazla haftalık 45 saat belirleyebilir. Çalışanın, iş yerinin haftalık çalışma süresinden daha fazla çalıştığı süreler için ayrıca ücretinin …

Devamı »

Kısmiden Tam Zamanlıya Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı

Kısmiden Tam Zamanlıya Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı

Günümüz koşullarında çalışan eşlerin anne-baba olmaları durumunda çalışma hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir takım düzenlemelere gidildiğini görmekteyiz. Bu çalışmalar sayesinde anne ve baba adayları iş hayatlarında problem yaşamamakta ve sosyal statüdeki yaşam standartlarını korumaktadırlar. 4857 sayılı İş Kanununa göre analık izninin bitiminden başlayarak dünyaya gelen çocuğun ve ya evlat edinilen çocuğun …

Devamı »