Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 50)

Sizin Sorduklarınız

İşten Ayrılan İşçiye İzin Ücreti Ödenir Mi?

Aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan işçi yıllık ücretli izne hak kazanmaktadır. Yıllık ücretli izinlerin hakedildikleri yıldan sonraki yıl içinde kullanılması esastır. İş sözleşmesinin feshi halinde, fesih tarihinde ha kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan izin sürelerine ilişkin ücret işçiye ödenmektedir. İzin ücretinin ödenmesi konusunda feshin kim tarafından …

Devamı »

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatını Alabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, iş veren işçi ilişkileri yazılı iş sözleşmelerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini fesih etmek istemesi halinde, durumu yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmesi esastır. Bildirim süreleri 4857/17. madde ile; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan …

Devamı »

Sigortalılığın Sona Ermesinde Yapılması Gereken Bildirimin Bir Süresi Var Mıdır?

Bir işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işten ayrılması durumunda, SGK sistemi üzerinden işten ayrılış bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirimde, işten ayrılma nedeni, prime esas kazanç matrahı bildirilmektedir. Söz konusu bildirimin işten ayrılış tarihini takip eden on’uncu gün sonuna dek yapılması zorunludur. Bildirimin yapılmaması veya süresinin geçirilmesi halinde brüt asgari …

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Prim Ödemeleri Nasıl Belirlenir?

İsteğe bağlı sigortalılıkta prime esas kazanç tutarı sigortalının kendi tercihi doğrultusunda belirlenmektedir. İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödemek isteyen sigortalı, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında bir kendi belirleyeceği tutar üzerinden prim ödeyecektir. Belirlenen bu tutar üzerinden ödenecek prim oranı %20 uzun vadeli sigorta kolları primi ve %12 …

Devamı »

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Durumu Nedir?

Evliliği nedeniyle işten ayrılmak isteyen bayan, ayrılma dilekçesini verdiği gün işi bırakabilir mi yoksa eleman bulma konusunda işyerine kanunen zaman tanımak zorunda mıdır? Kadının evlenme nedeniyle işten ayrılmak istemesi durumunda; evlilik cüzdanının ibrazı ve bu konuya ilişkin dilekçeyi vermesi yeterli görülmektedir. Bu durumda işten ayrılmak için herhangi bir süre beklenmesi …

Devamı »

Gelir Vergisi Değişikliği Nedeni İle Çalışanlara Ne Kadar Ödeme Yapılacaktır?

2010 yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi tarifesi 1 Ocak 2010’dan geçerli olarak 1 Ağustos 2010 itibari ile yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda eski tarifede 50000 TL üstü % 35’lik kesintiye tabi iken, yeni tarifede 76.200 TL üstü % 35’lik kesintiye tabidir. Bu iki rakam arasındaki 26.200  TL’lik kısımdan …

Devamı »

Sağlık Haklarından Yararlanmak İçin Kaç Prim Günü Ödenmelidir?

Sigortalıların sağlık haklarından yararlanma koşulları 5510 sayılı kanunun Genel Sağlık Sigortası hükümleri ile belirlenmektedir. Bu kapsamda son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Devamı »

Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimine Nasıl Yansımaktadır?

Gelir vergisi kanunu gereği çalışanların ödeyecekleri verginin hesabında belirlenen esaslar çerçevesinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmaktadır. Hesaplanan AGİ tutarı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden indirilerek kendisine ödenmektedir. AGİ tutarları; çalışanın medeni durumu, bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı ve takvim yılı başında belirlenen asgari ücret dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Asgari geçim indirimi hesaplamasında …

Devamı »

Yeni İş Arama İzni Hangi Durumlarda Verilir?

Yasal düzenleme gereği 4857/17, iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa bildirilmesi esastır. Çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ile 8 hafta arasında değisen sürelerle bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesinin bildirim süresine bağlı kalınarak feshi halinde, bildirim süresi boyunca işçiye yeni iş arama izni …

Devamı »