Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 10)

Yasal Değişiklikler

Çalışanı 10’dan Az Olan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine Sağlanacak Destek

calisani-10dan-az-olan-isyerlerinde

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli statüdeki işyerleri, personel sayısına bakmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimi, işyeri iş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmaya başlayacak. Az tehlikeli statüsündeki işyerleri ve kamu kurumları ise Temmuz 2016’ya kadar muafiyetlerini koruyacak. Sayılı kanun, Madde 7 kapsamında …

Devamı »

Arabulucu ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

arabuluculuk

07.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği, 18/10/2012 tarihli ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 57. maddesine dayanarak düzenlendi. Yönetmelik; Yüksek Hakem Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını, kurul başkan ve üyeleri ile bu kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek …

Devamı »

Korumalı İşyerleri Yönetmeliği Yayımlandı

korumali-isyeri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliği 26.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevzubahis yönetmelik korumalı işyeri statüsünü belirlemek ve işleyişi ile denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Devamı »

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Yönetmeliği Yayımlandı

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Yönetmeliği Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Sendika Ve Konfederasyonların Denetim Esasları Ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmeliği 26.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sendika ve konfederasyonların iç ve dış denetimi, tutmak zorunda oldukları dosya, üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, defter ve kayıtlar ile toplu …

Devamı »

SGK’dan Özel Hastanede Doğum Yapanlara Rapor Kolaylığı

Analık Sigortasında Düzenleme Yapıldı

01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin sonuna “Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.” cümlesi eklenerek, madde aşağıdaki hali almıştır.

Devamı »

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

21.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak değişikliğe uğrayan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre “Eksik Gün Bildirim Formu” verme yükümlülüğü 10 kişiye düştü. Yönetmeliğin 14. Maddesinin on ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere göre “Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,” ifadesi “Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, kurumca …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Ödemelerinde SMS ile Bildirim

sms-bildirimi

Bilindiği üzerine SGK tarafından 4/a kapsamında bulunan sigortalılara istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. SGK tarafından gerçekleştirilen ödemelerin, sigortalıların banka hesaplarına aktarıldığına dair bilgilendirmenin SMS aracılığıyla yapılmasına 09.07.2013 tarihi itibariyle başlanmıştır. Bunun için sigortalıların kurum internet adresinden “SMS hizmetleri bilgi girişi / Güncelleme” ekranından cep telefonlarını sisteme …

Devamı »

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Primlerin %2 ile Sabitlenmesi

sigorta-kollarinda-prim-oranlarinin-sabitlenmesi

İş dünyasında tartışmalara yol açan 6385 sayılı Kanun ile getirilen, tehlike sınıf ve derecesine bakılmaksızın tüm işyerleri için kısa vadeli sigorta kollarını %2 ile sabitleyen değişiklik 01.09.2013 de yürürlüğe girecek. 01.10.2008-31.08.2013 Arasında Geçerli Olan Mevcut Uygulama İşverenler ve bağımsız çalışanların kısa vadeli sigorta kolları üzerinden ödeyecekleri primlerin oranları, iş kazası …

Devamı »

On ve Üzeri İşçi İstihdamında Bazı İşyerleri İçin Yeni Teşvik

on-ve-uzeri-isci-istihdaminda-tesvik

29 Mayıs 2013 tarihinde 6486 sayılı yasayla 5510 sayılı kanunun 81. Maddesine “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak …

Devamı »