Güncel

Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Kişisel verileri toplayan, işleyen ve aktaran gerçek ve tüzel kişiler veri sorumlusu olarak kabul edilmiş ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu Sicili’ne (VERBİS) kaydolması bazı istisnalar dışında zorunlu tutulmuştur. Bu alanda gerekli düzenlemeleri getiren “Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliği” 30 Ocak 2017 tarihli 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştı.

Devamı »

Bağ-Kur’lularda Prim Gün Sayısı Değişiyor mu?

BAĞ-Kur’lularda Prim Gün Sayısı Değişiyor mu

Son günlerde esnaf ve sanatkârların emekli olmaları için gerekli olan prim gün sayısı SGK çalışanları ile eşitlenmesi çokça gündeme gelmektedir. Bağ-Kur’lu olarak anılan 5510 sayılı Kanunun 4-b maddesi kapsamında çalışan serbest meslek erbabı esnaf ve sanatkarların prim gün sayılarının SGK çalışanları ile eşitlenmesi görüşülüyor.

Devamı »

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların bildirimlerine ilişkin devrim niteliğinde yenilikler getirilmiştir. Sigortalılık iş ve işlemlerine ilişkin kıstas olarak ev hizmetlerinde çalışılan gün sayısı baz alınmış ve çeşitli uygulamalara tabi tutulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 9. maddesine istinaden ay içerisinde çalışılan …

Devamı »