Güncel

Mali Tatil Uygulaması

Mali Tatil Uygulaması

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin (1) numaralı fıkrası “ Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi de dahil) mali tatil uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Haziran ayının son gününün tatile denk gelmesi durumunda ise; mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar günden …

Devamı »

Basın İş Hukukunda Yıllık İzin

Basın İş Hukukunda Yıllık İzin

Çalışma hayatını düzenleyen temel yasa olarak 4857 sayılı İş Kanunu karşımıza çıkmaktadır. Ama ülkemizde aynı zamanda, basın mesleğini icra edenler ve bu meslek mensuplarının tabi oldukları Kanun 4857 sayılı yasa ile değildir. Bu mesleği icra edenlerin çalışma hayatı kendine özgü farklı bir yasa ile düzenlenmiştir. Bu yasa 5953 sayılı Basın …

Devamı »

Yurtdışı Borçlanmasında Sahte Sigorta Bildirimine Dikkat

Yurtdışı Borçlanmasında Sahte Sigorta Bildirimine Dikkat

3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”  da yurtdışında bulunan vatandaşların bu sürelerdeki sigortalılıkları ile ilgili ilk maddesinde şu ifadeyi kullanmıştır: “Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı …

Devamı »

Sanayi, Ticaret ve Tarım İşlerinin İş Kanunundaki Yeri

Sanayi, Ticaret ve Tarım İşlerinin İş Kanunundaki Yeri

Bildiğiniz üzere İş Kanununda, tüm iş alanlarına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Sanayi, Ticaret ve Tarım İşlerinin İş Kanunundaki yeri ise 111. madde ile düzenlenmiştir. Bu maddede, hangi işlerin hangi iş koluna dahil edileceği net bir şekilde belirtiliyor. Bu esaslara göre bazı farklılıklar var. Deniz yoluyla taşınan bir eşyanın boşaltılması sanayi …

Devamı »