Güncel

Alt İşverenlik İlişkisi

Alt İşverenlik İlişkisi Giriş: Alt işveren işçisi olan işçinin Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak istemesi ve alt işverenlik ilişkisinin muvazalı olması ve işçinin toplu iş saözleşmesinden yararlanması Özet: Dosyada mevcut kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre davalı ile dava dışı müteahhit firma arasında yapılan sözleşmenin yürürlükte olduğu sırada davacı işçi tarafından taşeronluk sözleşmesinin …

Devamı »

İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi

İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi Giriş: İşçinin doğruluk ilkelerine uymayan davranışı sonucunda işverenin işçinin iş akdini yasanın ilgili maddelerine uygun olarak feshettiği görülmektedir. Bu durumda işçinin işe iadesi mümkün değildir. Özet: Davacının aynı işyerinde çalışan ve bankalara kredi borcu bulunan bir şef ve bir işçinin nakit ihtiyacını karşılayabilmeleri için, …

Devamı »

Part Time Esas No: 2004-10296

• hizmet tesbiti talebi ( apartman işyerinde kapıcı olarak geçen çalışmalar nedeniyle – davacının part-time mı full-time mı çalıştığının tesbiti/işçilik haklarına ilişkin işverenle işçi arasındaki davada yapılan tesbitin ve verilen kararın güçlü delil niteliği ) • apartmanda kapıcı olarak geçen hizmetlerin tesbiti talebi ( davacının part-time mı full-time mı çalıştığının …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Çalışılmış Gibi Sayılma

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Çalışılmış Gibi Sayılma Giriş: Yıllık ücretli izin süresinin belirlenmesinde işyerinde zorlayıcı sebeplerle tatil edilen, İşin 15 günlük kadar kısmı çalışılmış sayılan günler gibidir. Özet: 1475 sayılı İş Kanunun 51. maddesinde çalışılmış gibi sayılan haller sayılmıştır. Söz konusu maddenin ( Ç ) fıkrasına göre “Çalışmakta olduğu …

Devamı »

Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat Giriş: Sendikal nedenle iş akdi feshedilen işçinin sendikal tazminatı 8 ay olarak istemesi halinde taleple bağlı kalkınarak 8 aylık tazminata hükmedilmeli ve bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilmemelidir. Özet: Mahkemece miktar gösterilerek tazminata ve boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Zira işe başlatmama tazminatı …

Devamı »