Güncel

İşçinin Onayı Olmadan İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılmasının İş Akdinin Fesih Niteliğinde Olması Ve Sonuçları

Giriş: Ücretsiz izne çıkarılan işçinin açık bir şekilde işveren tarafından onayının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulanacak olan ücretsiz izin iş akdi feshi ile sonuçlanacaktır.

Devamı »